Sekcia

Rok 1969: V Karlovej Vsi dokončujú byty na novom sídlisku

Na najväčšom rozostavanom sídlisku Kútiky je v posledných mesiacoch roka 1969 rušno ako vo veľkom mravenisku

 

Posledné mesiace v roku 1969 boli pokiaľ ide o dokončovanie bytov v Karlovej Vsi pre stavbárov veľmi náročné. Veď do Silvestra si mali na sídlisku Kútiky  pripísať na svoje konto ešte 900 bytov.

V novodobých povojnových dejinách Bratislave sa v západnej časti hlavného mesta začala pripravovať realizácia masívnej bytovej ešte v roku 1960. Podľa vtedajšieho územného plánovania sa ako prvá vybrala lokalita Karlova Ves, ktorá mala na bývanie veľmi dobré prírodné podmienky vrátane dopravného spojenia s centrom mesta.

 

 

FOTO: Najväčšie rozostavané bratislavské sídlisko Kútiky v Karlovej Vsi sa v týchto dňoch podobá veľkému mravenisku. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 25.novembra 1969.

 

Program výstavby predpokladal viac ako sedem tisíc bytových jednotiek  vrátane zodpovedajúcej dopravnej, sociálnej a obchodnej infraštruktúry. Základom pre obytný celok bola pôvodná obec, negatívom však bola asanácia niektorých starých lokalít vrátane jadra obce.

Podľa informácií mestskej časti bolo tento obytný celok  vyhodnotený ako najlepšie povojnové urbanistické riešenie na Slovensku a úspešne reprezentoval našu architektúru v zahraničí, napr. na Grand Prix v Cannes, a mnohých odborných výstavách a podujatiach.

 

 

FOTO: Najväčšie rozostavané bratislavské sídlisko Kútiky v Karlovej Vsi sa v týchto dňoch podobá veľkému mravenisku. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 25.novembra 1969.

 

By ty v časti Kútiky sa pripravovali pre desiatky tisíc Bratislavčanov. Už koncom roka 1969 malo byť dokončených vyše 5000 bytov.

„Po úplnom dokončení bude mať 5669 bytov pre vyše 25 000 obyvateľov a bude doteraz najväčším sídliskom, čo kolektív Pozemných stavieb v hlavnom meste Slovenska postavil. Posledné mesiace budú najmä pokiaľ ide o dokončovanie bytov - pre stavbárov veľmi náročné. Veď do Silvestra majú na tomto sídliska vpísať na konto dal ešte vyše 900 bytov,! píše sa v archívnej správe TASR.

 

FOTO: Najväčšie rozostavané bratislavské sídlisko Kútiky v Karlovej Vsi sa v týchto dňoch podobá veľkému mravenisku. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 25.novembra 1969.