Sekcia

Rok 1962: Oficiálne spustili ťažbu uhlia v bani Cigeľ

Pred 55 rokmi oslavovali oficiálne spustenie ťažby v bani Cígeľ. O niekoľko týždňov bude ťažba už len históriou.

 

História najmladšieho ťažobného podniku na hornej Nitre – bane Cigeľ, ktorá je dnes jedným z ťažobných úsekov Hornonitrianskych baní Prievidza, sa začala písať v auguste 1962. Slávnostne vyzdobený banský vlak vyviezol pred 55 rokmi na povrch prvé cigeľské uhlie. Z dôvodu vyťaženia uhoľných zásob, baňa Cigeľ symbolicky naplní vek pre odchod do baníckeho dôchodku.

Baňa Cigeľ od svojho vzniku patrila medzi najmodernejšie banské závody. Obrovský posun znamenala v zavádzaní a vo využívaní modernej banskej dobývacej a raziacej techniky. Pozoruhodným vývojom prešli dobývacie technológie, ktoré prispievali k rastu výkonov na produktívnych pracoviskách.


FOTO: Pohľad na perspektívny plán povrchových objektov bane Cígeľ. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 13.januára 1962.

1957 - Vláda schválila výstavbu bane Cigeľ s projektovanou ročnou kapacitou 1.200.000 ton hnedého uhlia. V štádiu príprav výstavby patrila baňa Cigeľ pod Handlovské uhoľné bane.

1. januára 1958 - Baňa Cigeľ sa stala samostatným národným podnikom. S výstavbou podzemia sa začalo na sklonku roku 1958.

1. júla 1960 - Baňa sa stala súčasťou Združenia slovenských uhoľných baní.

1961 - Baníci vyťažili prvé tony uhlia.

18. augusta 1962 - Slávnostne vyzdobený banský vlak vyviezol na povrch prvé cigeľské uhlie.

      

FOTO: Súčasne s budovaním povrchových objektov novej bane sa robia aj úpravy terénu a kanalizácia. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 13.januára 1962

1965 - Baňa Cigeľ sa stala súčasťou Uhoľných a lignitových baní Prievidza.

1966 - Baníci pokorili hranicu jedného milióna ton ročnej ťažby uhlia.

1979 - Zaznamenali absolútny rekord v histórii bane Cigeľ – vyťažilo sa 2.095.000 ton uhlia.

2014 - V súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) bola Európskou komisiou (EK) notifikovaná pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s likvidáciou bane Cigeľ. Pod záštitou Úradu vlády SR, za účasti zástupcov Európskej komisie zároveň prebiehali rokovania týkajúce sa útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre.


FOTO: Na výstavbe bane Cígeľ už vyrazili od začiatku výstavby takmer 15 000 metrov horizontálnych a vertikálnych diel. Je to o 3 400 metrov viac, ako ukladá pôvodný plán. Osem mesiacov pred stanoveným termínom začali na I.ťažobnom úseku s prípravou dvoch stien pre ťažbu. Z pripravovaných pracovísk už dávajú prvé tony uhlia. S ťažbou z bane Cígeľ v tomto roku už počíta aj plán slovenských uhoľných baní. Tomáš a Josef Krausko pri kontrole jadra po odvŕtaní pre podzemný prieskum. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 13.januára 1962.

2015 - V ťažobnom poli Cigeľ bol vykonaný geologický prieskum, ktorým boli zistené ekonomicky a efektívne využiteľné zásoby hnedého uhlia. Tie umožnili pokračovať v racionálnom dobývaní uhlia.

2016 - Podarilo sa baníkom vyťažiť ešte 280.000 ton uhlia.

2017 - Za obdobie január – júl vyťažili 128.000 ton uhlia. Povinnosťou ťažobnej organizácie je v zmysle Banského zákona otvorené, resp. sprístupnené ložiská hnedého uhlia a lignitu v SR racionálne doťažiť. Zásoby je potrebné vydobyť čo najúplnejšie, s čo najmenšími stratami a znečistením. Z toho dôvodu dodatočne overené vyťažiteľné zásoby budú vyťažené do konca októbra, kedy bude definitívne ukončená ťažba uhlia v ťažobnom úseku Cigeľ.

FOTO: Slávnostne začali ťažbu na prvom stenovom pracovisku novovybudovanej bane Cígeľ v Sebedraží neďaleko Prievidze. Budovateľom bane k pracovným úspechom blahoželal tajomník ÚV KSS Jozef Kríž. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 17.augusta 1962.