Sekcia

Rok 1961: Výstavba bytov v Trenčíne

Začiatkom 60.rokov minulého storočia pokračuje masívna výstavba bytových domov.

Trenčín po 20 rokoch 10. apríla 1945 oslobodili vojská II. ukrajinského frontu. za podpory jednotiek rumunskej armády Trenčín. Začal sa budovať nový život - tvoriť zdroj zamestnanosti, budovať nové byty, zdravotnícke a kultúrno-spoločenské zariadenia. Mesto známeho štrajku textilných robotníkov sa povznieslo v oslobodenej republike po každej stránke. Obrázky ukazujú dnešnú podobu mesta a stručný výsek života jeho obyvateľov. Sídlisko Hodžová, ktoré bude mať v r.1968 1233 bytových jednotiek s občianskou a technickou vybavenosťou. Je stavané systémom montovaného betónu. . Foto: Archív TASR, autor A.Prakeš, 7.apríla 1965.
Trenčín po 20 rokoch 10. apríla 1945 oslobodili vojská II. ukrajinského frontu. za podpory jednotiek rumunskej armády Trenčín. Začal sa budovať nový život - tvoriť zdroj zamestnanosti, budovať nové byty, zdravotnícke a kultúrno-spoločenské zariadenia. Mesto známeho štrajku textilných robotníkov sa povznieslo v oslobodenej republike po každej stránke. Obrázky ukazujú dnešnú podobu mesta a stručný výsek života jeho obyvateľov. Sídlisko Hodžová, ktoré bude mať v r.1968 1233 bytových jednotiek s občianskou a technickou vybavenosťou. Je stavané systémom montovaného betónu. . Foto: Archív TASR, autor A.Prakeš, 7.apríla 1965.