Sekcia

Rok 1954: Vody Dunaja zaplavili rozsiahle územie

Hladina rieky Dunaj pred 63 rokmi vystúpila v Bratislave na viac ako deväť metrov.

 

V čase kulminácie 15.júla 1954 zaznamenali na vodomernej stanici úroveň 984 centimetrov a vody zaplavili rozsiahle územie. Z historických záznamov išlo o jednu z najväčších povodní na území Bratislavy, v dôsledku ktorej museli evakuovať asi 11.000 obyvateľov.

Koncom jari a na začiatku leta roku 1954 zasiahlo hornú časť povodia Dunaja niekoľko vĺn výdatných a dlhotrvajúcich zrážok, ktoré vytvorili extrémne veľkú povodňovú vlnu. Úhrny zrážok boli v tom roku mierne nižšie ako úhrny zrážok, ktoré spôsobili povodeň v roku 1899, ale na niektorých úsekoch Dunaja mala povodeň v roku 1954 omnoho nebezpečnejší priebeh. 

 

FOTO: Stav vody na Dunaji dňa 13.júla 1954 dosiahol výšku 900cm. 3 Pohľad od Petržalky na rozvodnený Dunaj. Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 13.júla 1954.

 

V stanici Bratislava povodňová vlna kulminovala 15. júla 1954 prietokom 10.401 metrov kubických za sekundu, čo ju zaraďuje na 2. miesto medzi povodňami na Dunaji, ktoré boli zaznamenané od začiatku pravidelných hydrologických pozorovaní.

V dôsledku priesakov cez ochranné hrádze a ich podložie vznikla na slovenskej strane Dunaja nebezpečná situácia najmä na úseku medzi obcami Bodíky a Medveďov. Vďaka nasadeniu armády na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác sa deštrukcii hrádzí podarilo zabrániť.

 

FOTO: Stav vody na Dunaji dňa 13.júla 1954 dosiahol výšku 900cm. 3 Pohľad od Petržalky na rozvodnený Dunaj. Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 13.júla 1954.

 

Dunajské ochranné hrádze sa však pretrhli na maďarskej strane, kde voda zaplavila 40.000 ha územia a spôsobila mimoriadne veľké povodňové škody. Na Slovensku spôsobila dunajská povodeň v roku 1954 škody najmä poľnohospodárom, pretože hladina podzemnej vody na mnohých miestach vystúpila až nad povrch terénu. Voda zaplavila približne 10 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy, čím zničila časť úrody.

 

FOTO: 14.júla 1954 dosiahla hladina Dunaja v Bratislave o 17.00 hodine 953 cm. 23 Taktiež v Podunajských Biskupiciach zachránili úrodu obilia asi z 200 ha. Krajská opravovňa STS poslala družstevníkom na pomoc nákladné autá a prišli aj brigádnici z Bratislavy. Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 14.júla 1954.
FOTO: Dunajské hrádze na všetkých miestach, kde to situácia vyžaduje sa upevňujú a zvyšujú. V práci okrem miestnych občanov pomáhajú i brigádnici z ďalších obcí. Príkladne pracujú najmä príslušníci našej armády. 5 Na jednom úseku Dunaja pracovala s nadšením skupina vojakov. Keď voda Dunaja hrozila preliať cez hrádzu, celá skupina pod velením svojich veliteľov sa pustila do boja so vzdutou hladinou Dunaja. Pracovali nepretržite 25 hodín. Odpočinúť si išli až vtedy, keď zvíťazili. . Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 17.júla 1954.
FOTO: Dunajské hrádze na všetkých miestach, kde to situácia vyžaduje sa upevňujú a zvyšujú. V práci okrem miestnych občanov pomáhajú i brigádnici z ďalších obcí. Príkladne pracujú najmä príslušníci našej armády. Na jednom úseku Dunaja pracovala s nadšením skupina vojakov. Keď voda Dunaja hrozila preliať cez hrádzu, celá skupina pod velením svojich veliteľov sa pustila do boja so vzdutou hladinou Dunaja. Pracovali nepretržite 25 hodín. Odpočinúť si išli až vtedy, keď zvíťazili. Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 17.júla 1954.