Sekcia

Pri zrode KSČ v Banskobystrickom kraji stál Klement Gottwald

V stredu 15. mája popoludní slávnostne odovzdali pracujúcim Banskej Bystrice obnovený Robotnícky dom.

 

   "V Robotníckom dome, postavenom v roku 1924 vlastnými silami a prostriedkami uvedomelých robotníkov, sa konala v dňoch 16. a 17. mája 1937 historicky významná celoslovenská krajinská konferencia KSČ, ktorá po referáte vtedajšieho poslanca KSČ súdruha Viliama Širokého schválila plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska", píše sa v archívnej správe TASR.

     Robotnícky dom odovzdal verejnosti člen byra Mestského výboru KSS v Banskej Bystrici Juraj Kostiviar. Návštevníci sa z vystavených dokumentov na paneloch dozvedeli o mohutnom hnutí proletariátu v roku 1919 proti hladu a biede, ktoré vyvrcholilo do masových štrajkov proti kapitalistickému spoločenskému zriadeniu. A takisto aj fakt, že pri kolíske komunistického hnutia v Banskobystrickom kraji stál neskorší prvý robotnícky prezident Klement Gottwald. 

Robotnícky dom odovzdal verejnosti člen byra Mestského výboru KSS v Banskej Bystrici Juraj Kostiviar. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. mája 1957