Sekcia

Rimavská Baňa: Miestny kostol zaujal spisovateľa A.Jiráska  

Dedinka v okrese Rimavská Sobota bola v stredoveku mestečkom s výsadami krupinského typu. Tieto práva jej boli udelené v roku 1268 a v nasledujúcom období sa stala v rámci vtedajšieho Rimavského panstva druhou najvýznamnejšou obcou.

FOTO Pohľad na obec Rimavská Baňa v roku 1901. FOTO: Archív Obecného úradu Rimavská Baňa.

 

„Mohla sa stať banským mestom, no vo svojom nádejnom vývoji ustrnula predovšetkým pre skorý úpadok baníctva. Banské podnikanie si v jej chotári, ako o tom svedčia aj banícke nástroje na obecnom pečatidle z roku 1544, zachovalo určité tradície až do polovice 16. storočia,“ uvádza historik Leon Sokolovský v knihe Stručné dejiny Malohontu do roku 1803.

Nové pokusy o otváranie banských diel na území obce boli podľa jeho slov ešte aj v 18. storočí. V súčasnosti však už v jej katastri žiadna banská činnosť neprebieha.

V okolí Rimavskej Bane sa ťažil najcennejší kov – zlato, pričom historické doklady o existencii zlatých baní sa podľa Sokolovského zachovali z druhej polovice 13. storočia. Okrem nich sa však v obecnom chotári nachádzala i baňa, v ktorej sa ťažila železná ruda.

 

FOTO: Kostol v Rimavskej Bani a vlaková stanica. FOTO: Archív Obecného úradu Rimavská Baňa

 

Nové pokusy o otváranie banských diel na území obce boli podľa jeho slov ešte aj v 18. storočí. V súčasnosti však už v jej katastri žiadna banská činnosť neprebieha.

V okolí Rimavskej Bane sa ťažil najcennejší kov – zlato, pričom historické doklady o existencii zlatých baní sa podľa Sokolovského zachovali z druhej polovice 13. storočia. Okrem nich sa však v obecnom chotári nachádzala i baňa, v ktorej sa ťažila železná ruda.

 

FOTO: Krčma Neumann, vľavo od nej je budova Obecnej radnice. FOTO: Archív Obecného úradu Rimavská Baňa.

 

Najcennejšou pamiatkou bohatej histórie Rimavskej Bane je opevnený evanjelický kostol, ktorý je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Medzi ďalšie historické budovy patria objekty bývalej fary, ľudovej školy a obecná radnica, pochádzajúca z roku 1927.

Už v roku 1928 tam ochotníci zahrali prvé dve divadelné predstavenia. Ochotnícke divadlo v Rimavskej Bani fungovalo celé desaťročia, bohužiaľ, v súčasnosti už nie je aktívne.

“Na jej priečelí je umiestnená pamätná tabuľa významnému rodákovi Jurajovi Palkovičovi, ktorý bol spisovateľom, básnikom, dramatikom a profesorom na evanjelickom lýceu v Bratislave,“ hovorí starostka .

 

FOTO: Dobrovoľníci pri prestavbe Pamätníka SNP v Rimavskej Bani. FOTO: Archív Obecného úradu Rimavská Baňa.

 

Zaujímavosťou je história školstva a staré pivnice

Na tradície nadväzuje súčasná Základná škola (ZŠ) s materskou školou Juraja Palkoviča. Budova, v ktorej ZŠ sídli v súčasnosti, bola postavená v 50. rokoch 20. storočia a prví žiaci do nej nastúpili v školskom roku 1957/58.

„Máme tu napríklad budovu starej ľudovej školy, ktorá je však v zlom technickom stave. Možno niekedy v budúcnosti sa ju snáď podarí opraviť a bolo by pekné, keby v nej vzniklo múzeum rimavskobanského školstva, prípadne celej obce," priblížila starostka Elena Polóniová .

 

FOTO: Učitelia a žiaci Štátnej ľudovej školy v Rimavskej Bani šk.r. 1945/1946. FOTO: Archív Obecného úradu Rimavská Baňa.

 

Pivnice sú sústredené priamo v centre obce v kopci, na ktorom stojí kostol. Je ich približne 12, niektoré z nich sú využívané, iné chátrajú.Celá parcela je vo vlastníctve obce, ale jednotlivé pivnice patria občanom. Starostka uviedla, že jednu z nich by radi v budúcnosti sprístupnili a našli jej vhodné využitie.

Jedna z najzachovalejších pivníc patrí miestnemu obyvateľovi Milanovi Kušpálovi. "Pivnicu užíval môj kamarát, po ňom som ju prebral ja. Dal som ju do poriadku, vyčistil, osadil som nové dvere a začal som ju využívať na skladovanie vína. Dúfam, že tu bude dobre kvasiť a chcem ho tu i stáčať," uviedol Kušpál s tým, že v budúcnosti mieni zrenovovať aj ďalšiu, menšiu pivnicu v kopci.

V Rimavskej Bani žije v súčasnosti zhruba 530 obyvateľov a miera nezamestnanosti dosahuje podľa slov starostky zhruba 15 percent. Najväčšími zamestnávateľmi v dedine sú poľnohospodárske družstvo Agrokol, drevosklad Lesov SR a drevospracujúca spoločnosť Rimadrev. Medzi významných zamestnávateľov patrí aj miestna ZŠ.

 

FOTO: Budova bývalej fary v Rimavskej Bani v okrese Rimavská Sobota, ktorú chce samospráva v budúcnosti zrekonštruovať pre účely zriadenia turistického informačného centra. Foto: Archív TASR, autor B.Caban, 14. júla 2017.

 

Opevnený gotický kostol zaujal spisovateľa A.Jiráska

Pamiatka je zo 14. storočia a je najvýznamnejšou zachovanou pamiatkou obce Rimavská Baňa. Zborová farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Rimavské Brezovo, Janka Miháliková zdôrazňuje, že kostol národnou kultúrnou pamiatkou je z dvoch dôvodov.

„Prvou je, že sa tu nachádzajú stredoveké nástenné maľby s ladislavovskou legendou z rokov 1360 až 1380. Okrem toho je však v kostole i mobiliár, teda hnuteľné národné kultúrne pamiatky. Je to barokový oltár, baroková kazateľnica a gotická krstiteľnica,“ priblížila Miháliková.

 

 

FOTO: Jeden z vchodov v renesančnom múre, ktorý obkolesuje goticko-románsky kostol v Rimavskej Bani (okres R. Sobota) 20. januára 2016. Foto: Archív TASR, autor B.Caban, 14. júla 2017.

 

Chrám bol pôvodne katolícky, počas reformácie však prešiel do rúk protestantov. V tom čase boli zatreté fresky, pribudli empory a kazetový strop. Ten je v súčasnosti demontovaný a v ateliéri sa začala jeho rekonštrukcia, ktorá potrvá niekoľko rokov.

V kostole sa pôvodne nachádzal i historický organ, avšak podľa jej slov bol v 90. rokoch demontovaný so zámerom rekonštrukcie a za nejasných okolností sa stratil. Dnes je preto v chráme len jeho drevená napodobenina, ktorú vyrobil predchádzajúci farár.

Rimavskobanský kostol zaujal aj českého spisovateľa Aloisa Jiráska, ktorý obec navštívil v roku 1897 pri zbieraní materiálu pre svoju trilógiu z husitských čias pod názvom Bratstvo. Do priestoru opevneného chrámu umiestnil jednu zo scén druhej knihy, kedy sa v ňom obyvatelia Rimavskej Bane bránia pred útokom oddielu vojska Jána Hunyadiho.

 

FOTO: Budova bývalej ľudovej školy v Rimavskej Bani v okrese Rimavská Sobota. Foto: Archív TASR, autor B.Caban, 14. júla 2017.