Sekcia

Rok 1982: Obnova Nitrianskeho hradu

Pod patronátom Krajského strediska Štátnej pamiatkovej starostlivosti Bratislava sa v Nitre začalo s obnovou hradu.

 

     Pracovníci Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti Bratislava, Štátnych reštaurátorských ateliérov Bratislava a Pamiatkostavu Žilina začali prvú etapu obnovy Nitrianskeho hradu - areálu národnej kultúrnej pamiatky.

     V týchto mesiacoch obnovujú komplex sakrálnych stavieb z obdobia románskeho, gotického, renesancie a baroka.

Pohľad na obnovovanú časť hradu. Foto: archív TASR/27. septembra 1982
Ing. arch. Juraj Dobrocký a Judita Szabová zo Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti Bratislava pri výskume románskej apsid. Foto: archív TASR/27. septembra 1982
Alena Škrabáková zo Štátnych reštaurátorských ateliérov Bratislava pri oprave sochy. Foto: archív TASR/27. septembra 1982
Andrej Čertézny (v popredí) a Alexander Pejeha zo Štátnych reštaurátorských ateliérov Bratislava pri reštaurovaní okennej šambrány. Foto: archív TASR/27. septembra 1982
Ján Čížik a Jozef Teluch z Pamiatkostavu Žilina pri omietaní hlavice pilieru. Foto: archív TASR/27. septembra 1982