Sekcia

Rok 1960: Slovensko má nových rektorov vysokých škôl

V stredu 27. januára odovzdal povereník školstva a kultúry Vasil Biľak dekréty novým rektorom slovenských vysokých škôl.

     Nových rektorov menoval prezident republiky. Poverovacie dekréty si prevzali univ. prof. dr. Michal Topoľský, rektor Univerzity Komenského, doc. inž, Štefan Chochol, rektor Slovenskej vysokej školy technickej, prof. Vincent Hložník, rektor Vysokej školy výtvarných umení a doc. inž. Viktor Pavlenda, rektor Vysokej školy ekonomickej.

Poverník školstva V. Biľak zotrval s novomenovanými rektormi v srdečnom rozhovore. Zľava: Michal Topoľský, Štefan Chochol, Vincent Hložník a Viktor Pavlenda. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/27. januára 1960