Sekcia

Rok 1946: V Bratislave zrekonštruovali Štefánikov most

V Bratislave dali 3. februára 1946 do prevádzky obnovený most cez Dunaj, ktorý zničila ustupujúca nemecká armáda v apríli 1945. Štefánikov most zároveň premenovali na Most Červenej armády.

     Bratislava dostala svoj prvý pevný most cez Dunaj v roku 1890. Cisár František Jozef I. ho slávnostne otvoril 30. decembra. Most niesol jeho meno. Po vzniku Československej republiky ho nazývali Dunajským a 28. októbra 1934 ho pomenovali po generálovi M. R. Štefánikovi na Štefánikov most.

     Koncom druhej svetovej vojny, 3. apríla 1945 ustupujúce nemecké vojská vyhodili Štefánikov most do vzduchu. Po dobytí Bratislavy vybudovali vojaci osloboditeľskej armády za päť mesiacov a sedemnásť dní nový železný most, ktorý nazvali Most Červenej armády. 

 

     Do polovice 19. storočia disponovala Bratislava len dreveným mostom cez Dunaj, ktorý nevyhovoval vtedajším potrebám. Preto sa rýchlo dospelo k rozhodnutiu vybudovať silný, oceľovo-betónový most. Jeho šestnásťmesačná výstavba prebiehala v rokoch 1889 – 1890. Novovybudovaný cestný železný Most Františka Jozefa bol dlhý 460 metrov a mal tri kamenné piliere. V roku 1891 bola vedľa neho dokončená železničná časť a slúžil i pre peších. Ďalšia koľajová doprava na Moste Františka Jozefa pribudla v roku 1914, keď bola do prevádzky uvedená tzv. Viedenská električka.

Hraničný most

      Od októbra 1938 bol hraničným premostením medzi Československom a nacistickým Nemeckom, ktorému pripadla Petržalka. V apríli 1945 ustupujúce nemecké vojská vyhodili Štefánikov most do vzduchu. Do Dunaja spadla konštrukcia štyroch polí v dĺžke 320 metrov a zatarasila koryto. Petržalka bola od zvyšku mesta odrezaná.

 

     Po dobytí Bratislavy vojaci osloboditeľskej armády vybudovali za päť mesiacov a sedemnásť dní nový železný most, ktorý nazvali Most Červenej armády. Pri tejto príležitosti prišiel do mesta maršál Sovietskeho zväzu I. S. Konev, ktorého na nádvorí Prezidentského paláca privítal Predseda Zboru povereníkov Karol Šmidke. Pre Bratislavčanov to bola nevšedná udalosť, ktorú si nenechali ujsť. Zaplnili okolie paláca a lemovali aj celú trasu k dunajskému nábrežiu.

Provizórium na 66 rokov

   Hoci mal byť zrekonštruovaný most iba provizórnym riešením, charakteristická mrežová oceľová konštrukcia spoľahlivo slúžila až do decembra 2013.