Sekcia

Rok 1981: Zostavili prvý atlas Slovenskej socialistickej republiky

Po prvý raz v histórii slovenského národa vychádza atlas SSR. Podáva ucelený obraz o vývoji, súčasnom stave štruktúre a charaktere prírodných podmienok, hospodárstva, obyvateľstva, kultúry a životného prostredia na našom území.

     Významnými míľnikmi v histórii vedy a kultúry každého národa sú diela, ktoré nevychádzajú každoročne. Takými sú aj národné atlasy.

     Po prvý raz v histórii slovenského národa vychádza takto koncipované dielo. Pri jeho tvorbe spojili tvorivé sily v uplynulom desaťročí Slovenská akadémia vied, zabezpečujúca autorskú prípravu a Slovenský úrad geodézie a kartografie, ktorého náplňou boli redakčno-zostaviteľské, kartografické, polygrafické a výtvarné práce.

     Mapy nezostávajú len pri hodnotení súčasného stavu geografických prvkov krajiny, ale zachytávajú ich dynamiku v historickom priereze a načrtávajú ďalší vývoj.

Predseda SNR Viliam Šalgovič si prezerá atlas. Zľava akademik Vladimír Hajko, Viliam Šalgovič, inž. Ondrej Michalko a inž. Daniel Lenko. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. januára 1981
Predseda SNR Viliam Šalgovič prevzal atlas od inž. Ondreja Michalku, predsedu Slovenského ústavu geodézie a kartografie a inž. Daniela Lenku, podpredsedu redakčnej rady atlasu. Sprava na snímke inž. Daniel Lenko, inž. Ondrej Michalko, akademik Vladimír Hajko. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. januára 1981