Sekcia

Rok 1955: Začína sa éra socialistických spartakiád

Na pražskom Strahovskom štadióne otvorili 23. júna prvú celoštátnu spartakiádu, našu najväčšiu celonárodnú telovýchovnú slávnosť. V 29 skladbách sa predviedlo viac ako 1 690 000 cvičencov.

 

     Prvá celoštátna spartakiáda sa niesla v duchu vyvrcholenia osláv desiateho výročia oslobodenia Československa Červenou armádou.  Podľa prezidenta Antonína Zápotockého mala predčiť a prekonať po všetkých stránkach to, čo bolo doteraz v ČSR videné a ukázané na sokolských zletoch, robotníckych olympiádach a spartakiádach.

Prvá celoštátna spartakiáda. Prezident republiky Antonín Zápotocký pri slávnostnom prejave. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/ 24. júna 1955

 

Dvojročná príprava

     Príprava na I. celoštátnu spartakiádu sa začala už v roku 1953. Pred nástupom na Strahov sa konalo 311 okresných a 28 krajských spartakiádnych vystúpení. Strahovské vystúpenia boli rozdelené na Deň mladých, Deň dospelých, Deň Zväzarmu a Deň ozbrojených síl. Spolu so spartakiádou sa konali aj ďalšie športové, turistické akcie a Festival ľudovej umeleckej tvorivosti.

Milióny Kčs na prezentáciu sily a súdružnosti

     Na prvú spartakiádu bolo vyhradených v štátnom rozpočte 45 miliónov korún. Do Prahy prišlo v čase jej konania niekoľko sto tisíc ľudí z celej republiky. Boli ubytovaní na školách po celom meste, preto sa počas spartakiády začínali letné prázdniny v hlavnom meste o 2 týždne skôr.

V sobotu 18. júna skončil sa predčasne na všetkých školách v našej republike školský rok. Príčina je už známa všetkým žiakom, veď udalosť, ktorá sa bude odohrávať v hlavnom meste našej republiky v Prahe, na Strahovskom štadióne, už dávno zaujala všetku mládež a pracujúcich celej ČSR. Dojemné bolo rozlúčenie učiteľky Márie Novákovej zo školy P. Jilemnického v Bratislave so svojimi žiakmi, budúcimi štvrtákmi. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/18. júna 1960
Oslavy na počesť ukončenia školského roku prebiehajú na mnohých školách za ukážok z nácviku na II. celoštátnu spartakiádu. Pekné bolo zakončenie školského roku v škole Petra Jilemnického v Bratislave, ktorej žiaci predviedli pri príležitosti ukončenia školského roku niektoré skladby z II. CS. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/18. júna 1960

 

Dovozové ovocie a potraviny

     Spartakiádou žil aj obchod. Ponuka tovarov bola obohatená o inak nedostupné exotické ovocie a údeniny. Zdôrazňovalo to výnimočnosť týchto dní. Noviny Rudé právo v roku 1955 písali o tom, že podnik zahraničného obchodu Koospol priviezol mimoriadne za týmto účelom 80 ton pravej uherskej salámy a z Rumunska nový typ talianskej salámy.

Dobrovoľne nedobrovoľná

     Spartakiáda bola formálne dobrovoľná, avšak na školách a závodoch bola účasť povinná. Žiakom a študentom sa za odmietnutie nácviku zhoršila známka z telesnej výchovy. Na celoštátnu spartakiádu postupovali z okresných a krajských kôl len tí najlepší z najlepších.

Z bratislavskej hlavnej stanice odcestovalo v utorok 21. júna osobitným vlakom o 8.04 hod. 950 cvičencov na spartakiádu do Prahy. Boli medzi nimi aj žiaci a študenti Vyššej školy hospodárskej, VI. jedenásťročnej školy na Tehelnom poli, IV. jedenásťročnej školy na Jelenej ulici. S cvičencami, ktorí mali to šťastie vystúpiť so svojimi cvikmi na I. CS v Prahe sa prišli rozlúčiť ich rodičia a súrodenci. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/21. júna 1955
Nebola by to stará mama, aby svojej vnučke Evičke Kolárovej, ktorej rodičia sú už v tomto čase v zamestnaní, nevravela: „Buď dobrá v Prahe, neurob svojim rodičom, mne i spolužiakom hanbu. Prispej svojimi cvikmi k úspešnému a krásnemu zdaru spartakiády.“ Foto: archív TASR, autor J. Teslík/21. júna 1955

 

"Na prácu a obranu vlasti pripravený!“

     Strahovská spartakiáda prezentovala zdatnosť a pripravenosť ľudu. Jej vyvrcholením bolo vždy vystúpenie Zväzarmu a armády, ktoré prezentovalo pripravenosť brániť našu vlasť na zemi i vo vzduchu. Jedno vystúpenie absolvovali vojaci dokonca s puškami a záver programu obsahoval hromadný zoskok výsadkárov na plochu štadióna. Ich prvé vystúpenie v roku 1955 sprevádzalo aj 15 tisíc holubov, ktoré tri minúty krúžili nad Strahovským štadiónom. Príslušníci Zväzarmu sa predviedli ukážkami ovládania stoviek motocyklov a traktorov v ťažkých kruhových zostavách. Počas záverečného cvičenia preleteli nad štadiónom v rojoch vetrone. Na oblohe vytvorili slovo MIER a písmená I. CS na počesť  I. celoštátnej spartakiády.

Zábery z vystúpenia dorastu a žiactva na Strahovskom štadióne v Prahe. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/24. júna 1955
Pohľad na obrovskú plochu štadióna na Strahove pri cvičení prostných. 16. 200 cvičencov – dorastencov. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/24. júna 1955

 

Spartakiáda vďačný námet pre film

     Kolektív Štúdia spravodajského a dokumentárneho filmu od 12. júna nakrúca v Nitre na štadióne Slovanu krátkometrážny satirický film so športovou tematikou. Propaguje predovšetkým nácvik na spartakiádu medzi mužmi. Autorom scenára je Oto Krivánek, ktorý film aj režíruje. Hlavné mužské postavy vytvárajú Jozef Dóczy, člen činohry Krajového divadla v Nitre, Zora Miškovičová, poslucháčka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Film sa dostane do kín v druhej polovici júla pod názvom: Pre tých, ktorí...