Sekcia

Rok 1958: Tresty smrti pre bývalých gardistov

V pondelok 14. apríla sa pred senátom Krajského súdu v Bratislave začal proces s bývalými príslušníkmi Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Pred súd sa postavilo 15 bývalých gardistov.

 

     Pred Krajský súd v Bratislave sa postavili ľudia, v ktorých ľudácky fašizmus vypestoval nenávisť voči pokrokovým silám Slovenského národa a priviedol ich k páchaniu najhroznejších zločinov - k masovým vraždám československých i cudzích štátnych občanov, bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní za oslobodenie ČSR spod fašistického útlaku. Masové vraždy páchali v úzkej spolupráci s najväčším nepriateľom našich národov - nemeckými nacistami a esesákmi, ktorí aj dnes tvoria jadro fašistických síl na západe a ohrozujú mierové budovanie a pokojný život našich i ostatných slobodymilovných národov.

Obžalovaný Rudolf Potrok odpovedá na otázky predsedovi senátu. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. apríla 1958
Obžalovaný Mikuláš Spišiak odpovedá na otázky predsedu senátu. K obžalobe vyhlasuje, že sa cíti vinný. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. apríla 1958

 

     Hlinkova garda (HG) bola polovojenskou organizáciou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (1938-1945). Hlavný náčelník štábu HG Otomar Kubala vydal 8. septembra 1944 rozkaz na vybudovanie špeciálnych vojenských jednotiek – Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG). Boli nasadzované do policajno-vojenských akcií proti povstalcom a partizánom. Úzko spolupracovali s nemeckou brannou mocou.

     Na začiatku boli členmi POHG dobrovoľníci, neskôr boli členovia i nečlenovia Hlinkovej gardy povolávaní vojenským rozkazom. Po vypuknutí Slovenského národného povstania bolo na Slovensku 38 Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, v ktorých bolo viac ako 5 tisíc mužov.

V utorok 15. apríla predpoludním pokračoval v Bratislave pred senátom Krajského súdu proces proti bývalým príslušníkom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Ako prvý bol vypočúvaný obžalovaný Leoa Bunta. Foto: archív TASR, autor K. Cích/15. apríla 1958
V utorok 15. apríla predpoludním pokračoval v Bratislave pred senátom Krajského súdu proces proti bývalým príslušníkom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Ako druhého vypočúvali obžalovaného Jána Knapeka. Foto: archív TASR, autor K. Cích/15. apríla 1958

 

     V Pohotovostných oddieloch Hlinkovej gardy sa sústreďovali najradikálnejší členovia Hlinkovej gardy. V novembri 1944 sa dohodli na užšej spolupráci s nemeckými bezpečnostnými jednotkami. Tie ich využívali hlavne v teréne, ktorý spolu s miestnym obyvateľstvom dobre poznali.

     V spolupráci s nemeckou bezpečnostnou políciou, jednotkami Schutzstaffel (SS) , jednotkou Edelweiss a i. sa zúčastňovali na protipartizánskych akciách a akciách proti civilnému obyvateľstvu, ktoré spolupracovalo s povstaleckými a partizánskymi jednotkami. Príslušníci POHG sa podieľali na zavraždení približne 4 tisíc ľudí (Nemecká, Kremnička, Plešivá a i.) a spolupracovali aj na deportáciách do koncentračných táborov

V tretí deň procesu v stredu 16. apríla pokračovalo vypočúvanie obžalovaných a svedkov. Obžalovaný Jozef Rojko odpovedá na otázky predsedu senátu. Foto: archív TASR, autor K. Cích/16. apríla 1958
V tretí deň procesu proti príslušníkom POHG v stredu 16. apríla pokračovalo vypočúvanie ďalších obžalovaných. Obžalovaný Vendelín Koleno sa zodpovedá zo svojej činnosti v POHG. Foto: archív TASR, autor K. Cích/16. apríla 1958

 

     Dňa 18. apríla 1958, v piaty deň procesu proti bývalým príslušníkom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, vyniesol senát Krajského súdu v Bratislave rozsudok. Obžalovaní Leon Bunta, Mikuláš Spišiak, Ján Knapek a Jozef Rojko boli odsúdení na trest smrti. Ostatní obžalovaní boli odsúdení na trest odňatia slobody od 14 - 25 rokov. U všetkých obžalovaných bola vyslovená strata čestných občianskych práv a prepadnutie majetku.