Sekcia

Príslušníkov oddielov Edelweiss postavili pred československý súd

Hoci od konca 2.svetovej vojny uplynulo už 17 rokov na celom Slovensku sa začiatkom novembra 1962 opäť intenzívne spomínajú udalosti späté s vojnou. Pred súdom stoja príslušníci oddielov Edelweiss.

     

   Trestné protipartizánske oddiely sa začali formovať hneď po vypuknutí Slovenského národného povstania . V Žiline nacistické vojská skompletizovali jednotku Edelweiss, ktorá  pozostávala zo štyroch samostatných častí: kozáckeho, kaukazského, nemeckého a slovenského oddielu. Veliteľom slovenského oddielu mal byť Ladislav Nižňanský.
  

   Úlohou týchto jednotiek bolo operovať predovšetkým na území západného a stredného Slovenska, kde mali likvidovať formujúce sa partizánske skupiny a tvrdo trestať spoluprácu s domácim odbojom.

    V ohrození boli najme dediny, ktoré sa nachádzali v blízkosti operujúcej partizánskej jednotky, pretože k nim odchádzali civilisti a rovnako sa rodiny podieľali aj na zásobovaní partizánskych oddielov, ktoré sa ukrývali v horách.

 

FOTO: Proces s obžalovanými príslušníkmi protipartizánskej jednotky Edelweiss pokračoval v pondelok 19. novembra čítaním svedeckých výpovedí a oboznámením s písomným a ostatným dôkazným materiálom. Súd vypočul najprv znalecký posudok v súvislosti s vojenskými hľadiskami trestnej činnosti obžalovaných. Pri čítaní znaleckého posudku znalec Jaroslav Šolc. Foto: Archív TASR, autor 19.novembra 1962.

 

    Podľa zdokumentovaných záznamov a svedectiev počas svojej existencie podnikla Edellweiss približne 50 protipartizánskych akcií, pričom zabila asi 300 a zajala asi 600 partizánov a civilistov.  

     Vyčíňanie jednotky na Slovensku vyvrcholilo v roku 1945 vypálením obcí Kľak a Ostrý Grúň, pričom prišlo o život 146 ľudí. V dedine Kšinná popravili 18 židovských civilistov, ktorí sa tu ukrývali pred nacistami.

     Predovšetkým obyvatelia spomínaných obcí čakali na to, ako dopadne súd s členmi jednotky. Od tragických udalostí síce uplynulo 17 rokov, ale ľudia, ktorí prežili besnenie trestných oddielov, na tieto chvíle nikdy nezabudnú. V tom čase totiž prišli o svojich príbuzných a domovy.

 

 

    Hlavné pojednávanie s príslušníkmi protipartizánskej jednotky sa pred senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici začalo 12.novembra 1962. Senátu predsedal sudca Gašpar Kubek, žalobu voči 14 členom jednotky predniesol prokurátor Krajskej prokuratúry Martin Kováč.

    „Podľa obžaloby sa členovia elitnej jednotky na sklonku druhej svetovej vojny údajne zúčastnili na území stredného a západného Slovenska akcií proti partizánom a bezbranným obyvateľom obcí, pri ktorých zavraždili veľký počet osôb, vrátane detí, žien a starcov,“ uvádza sa správe v archíve TASR..

    Pred súdom vypovedali všetci obžalovaní, okrem Nižňanského, ktorý v tom čase žil v západnej Európe. Senát si v priebehu niekoľkých dní vypočul výpovede obžalovaných, ktorí objasňovali svoje členstvo v jednotkách Edelweiss ako aj svoj podiel v spomínaných akciách.

Protipartizánske jednotky Edelweiss

 

 

     „Súd si vypočul aj znalecký posudok v súvislosti s vojenskými hľadiskami trestnej činnosti obžalovaných, ktorí ako československí štátni občania konali dobrovoľne službu v nepriateľskom vojsku v rámci jednotky Edelweiss,“ uvádza vtedajšia agentúrna správa, podľa ktorej posudok pred senátom čítal znalec Jaroslav Šolc.

     Následne vypovedali svedkovia udalostí, pri ktorých mali zahynúť desiatky ľudí v dôsledku činnosti trestných oddielov zameraných na likvidáciu partizánskych skupín a ich podporovateľov.

    Na vyčíňanie nacistických jednotiek nezabudli obyvatelia vypálených obcí. Pred súdom vypovedali ako oddiely  Edelweiis vtrhli do obce a čo nasledovalo. Niektorí svedkovia medzi obžalovanými spoznali príslušníkov jednotky.

 

 

    Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici vyniesol rozsudky nad obžalovanými 22.novembra 1962, pričom boli odsúdení na rôzne tresty odňatia slobody. Údajného veliteľa jednotky Nižňanského odsúdil senát v neprítomnosti na trest smrti.

 

FOTO: štvrtok 22. novembra skončil sa proces so 14 príslušníkmi jednotky Edelweiss. Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici na hlavnom pojednávaní v dňoch 12. až 22. novembra 1962 prerokoval obžalobu proti Ladislavovi Nižnanskému a ďalším 13 členom jednotky Edelweiss. Pohľad na senát Krajského súdu v Banskej Bystrici, obhajcov a obžalovaných pri čítaní rozsudku. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 22. novembra 1962.