Sekcia

Rok 1966: Vyučovanie s pomocou televízie

Na Farmaceutickej fakulte v Bratislave kompletne zaudiovizuovali pedagogický proces pomocou priemyselnej televízie.

 

     "Na Farmaceutickej fakulte v Bratislave v spolupráci s pracovníkmi Katedry vysokoškolskej pedagogiky Filozofickej fakulty UK uskutočňujú ako prví v republike úspešné pokusy o kompletné zaudiovizuálnenie pedagogického procesu pomocou priemyselnej televízie.

     Podobné pokusy existujú i na iných školách u nás i v zahraničí, v nich však ide iba o prenášanie obrazu z jednej posluchárne do druhej. Pri bratislavských pokusoch pomocou koaxiálneho rozvodu majú študenti možnosť sledovať prenášanie pokusov a technologických procesov výroby v ktoromkoľvek laboratóriu alebo posluchárni fakulty", píše sa v archívnej správe TASR.

Na zábere dekan Farmaceutickej fakulty doc. M. Chalabala pri prednáške. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. júna 1966

 

     Novým spôsobom sa uskutočňuje pokusné vyučovanie farmaceutologickej technológie. Pomocou špeciálne upravených televíznych kamier Tesla sa prenáša z laboratória technologický proces výroby do posluchárne, kde študenti sledujú na televíznych obrazovkách jeho jednotlivé fázy a detaily pokusov. Sledovanie na obrazovkách im dopĺňa výklad vyučujúceho, prípadne používanie ďalších názorných pomôcok.

     Pri použití nového spôsobu sa podstatne zvyšuje efektivita pedagogického pôsobenia. Učebná látka prednášaná pomocou televízie robila študentom omnoho menšie ťažkosti pri skúškach ako pri tradičnom spôsobe.

Partie prednášané pomocou televízie robili študentom omnoho menšie ťažkosti pri skúškach ako pri tradičnom spôsobe. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. júna 1966