Sekcia

Desať rokov Priemyselnej školy baníckej a energetickej v Handlovej

Medzi odbornými školami na Slovensku zaujíma popredné miesto Priemyselná škola banícka a energetická v Handlovej, v ktorej tento školský rok oslávia 10. výročie svojho založenia.

 

     Pôvodne táto škola vznikla ako Priemyselná škola banícka, s dvojročným štúdiom. V roku 1952 sa rozšírila na štvorročné štúdium s maturitou o odbor energetiky. Dostala novú školskú budovu, ktorá je vybavená najmodernejšími učebnými pomôckami.

Pohľad na budovu Priemyselnej školy baníckej a energetickej v Handlovej. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/25. apríla 1961
Profesor inž. Anton Pažin na hodine baníctva oboznamuje žiakov s prenosným záchranným prístrojom. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/25. apríla 1961

 

     Doteraz Priemyselná škola banícka a energetická v Handlovej vychovala 557 mladých odborníkov pre banský a energetický priemysel. V jubilejnom desiatom školskom roku sa pripravuje na maturitné skúšky v odbore baníckom a energetickom 43 žiakov.

Desať rokov Priemyselnej školy baníckej a energetickej v Handlovej. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/25. apríla 1961
Žiaci školy na peknom priestranstve nad Handlovou sa oboznamujú s meracím prístrojom theodolit. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/25. apríla 1961