Sekcia

Rok 1949: Katastrofálna povodeň v Prešovskom kraji

Veľká prietrž mračien, ktorá postihla 15. augusta vo večerných hodinách Prešovský okres, spôsobila veľké škody.

 

     Škody sa odhadujú asi na 15.000.000 Kčs. Množstvo vody prišlo neočakávane, takže prišlo o život aj niekoľko ľudí.

Obyvatelia zo Šarišských Bohdanoviec informujú, pokiaľ siahala voda. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Katastrofálna povodeň v Prešovskom kraji. Niekoľko smutných pohľadov z obce Drieňov, ktorá bola najviac postihnutá. Voda už upadla, ale zanechala po sebe veľkú skazu. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Katastrofálna povodeň v Prešovskom kraji. Niekoľko smutných pohľadov z obce Drieňov, ktorá bola najviac postihnutá. Voda už upadla, ale zanechala po sebe veľkú skazu. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Katastrofálna povodeň v Prešovskom kraji. Niekoľko smutných pohľadov z obce Drieňov, ktorá bola najviac postihnutá. Voda už upadla, ale zanechala po sebe veľkú skazu. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Katastrofálna povodeň v Prešovskom kraji. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Pri odstraňovaní trosiek, pod ktorými vidieť utopené kravy. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Zničený most, na ktorom vidieť narýchlo položené drevo, aby sa dalo prechádzať. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949
Katastrofálna povodeň v Prešovskom kraji. Niekoľko smutných pohľadov z obce Drieňov, ktorá bola najviac postihnutá. Voda už upadla, ale zanechala po sebe veľkú skazu. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/18. augusta 1949