Sekcia

Pravidelné rozhlasové vysielanie z Banskej Bystrice sa ozýva už 60.rokov

Objektívom fotoreportérov tlačovej agentúry si pripomeňme niekoľko okamihov, ktoré menili banskobystrické rozhlasové vysielanie.

 

Banskobystrické štúdio vtedajšieho Československého rozhlasu sa po prvýkrát sa samostatnou spravodajskou a publicistickou  reláciou prihlásilo v rozhlasovom éteri prihlásilo 5.septembra 1957.

Rozhlasové vysielanie z Banskej Bystrice malo v tom čase už za sebou krátku, kapitolu v podobe Slobodného slovenského vysielača počas Slovenského národného povstania. Po skončení 2. svetovej vojny však toto vysielanie neobnovili.

 

FOTO: V Banskej Bystrici dali v týchto dňoch do skúšobnej prevádzky prvú rozhlasovú účelovú stavbu na Slovensku. Režisér O. Záhradník dáva pokyny pre nahrávanie relácií technikovi Karolovi Demuthovi. Foto: Archív TASR, autor F.Kocian, 7.septembra 1962.

 

Vďaka iniciatíve redaktora Viliama Mráza napokon padlo rozhodnutie o vytvorení redakcie, ktorá sa pomerne rýchlo rozrástla v životaschopný organizmus. V roku 1961 bola odovzdaná do užívania nová budova štúdia, dnešné sídlo  Rádia Regina - štúdia Banská Bystrica. Okrem spravodajstva a publicistiky sa postupne začalo dariť aj umeleckým žánrom.

"Nová stavba rozhlasového štúdia s najmodernejším technickým zariadením vyžiadala si náklad takmer 7 miliónov korún. S otvorením nového štúdia v Banskej Bystrici sa vytvoria podmienky pre rozšírenie vysielania, ako aj priamych prenosov z koncertov, rozhlasových hier a z ďalších akcií v kraji," uvádza sa v agentúrnej správe z roku 1962. 

 

FOTO: Banskobystrický vysielač, ktorý v pamätnom auguste 1944 oznámil celému svetu, že slovenský ľud povstal do rozhodného boja proti fašizmu, premenovali 28. augusta na Vysielač Slovenského národného povstania. Na slávnostnom akte sa zúčastnila delegácia ÚV KSS a Slovenského národného frontu vedená súdruhom Matejom Lúčanom, vedúcim oddelenia propagandy a agitácie ÚV KSS. Ďalšími členmi delegácie boli povereník spojov ďr. h. c. Jozef Lukačovič a predseda Slovenského výboru pre rozhlas a televíziu Jozef Vrabec. Na slávnosti sa ďalej zúčastnili minister spojov dr. Alois Neuman, riaditeľ Československého rozhlasu z Prahy Karol Hoffman, zástupcovia KV a OV KSS v Banskej Bystrici a delegácie z väčších závodov. Odhalenie pamätnej tabule na budove vysielača ministrom spojov dr. Aloisom Neumanom. Na tabuli je tento text: Tento vysielač burcoval slovenský pracujúci ľud do ozbrojeného boja proti fašistickým okupantom a ich domácim pomáhačom v prvých dňoch povstania. Foto: Archív TASR, autor  K.Cích, 29.august 1959.
FOTO: Dňa 29.augusta je tomu 10 rokov, čo vzniklo samostatné štúdio Čs.rozhlasu v Banskej Bystrici. Vybavenie v jeho začiatkoch bolo pomerne nedostatočné. V tom čase sa vysielalo raz týždenne. Dnes sa z banskobystrického štúdia denne v rámci krajového vysielania a na národnom vysielaní štúdio podieľa vyše dvoma hodinami. Samotný banskobystrický rozhlas má však dlhú už tradíciu. Veľkú prácu vykonal najmä za SNP slobodný slovenský vysielač. Zľava: redaktor Ján Baláž spolu s techničkou Máriou Lechmanikovou pri zostrihu reportážneho záznamu. Foto: Archív TASR, autor Ján Valko, 29.augusta 1967.
FOTO: 29.augusta je tomu 10 rokov, čo vzniklo samostatné štúdio Čs.rozhlasu v Banskej Bystrici. Vybavenie v jeho začiatkoch bolo pomerne nedostatočné. V tom čase sa vysielalo raz týždenne. Dnes sa z banskobystrického štúdia denne v rámci krajového vysielania a na národnom vysielaní štúdio podiela vyše dvoma hodinami. Samotný banskobystrický rozhlas má však dlhú už tradíciu. Veľkú prácu vykonal najmä za SNP slobodný slovenský vysielač. Zľava Osvald Záhradník, režisér, a Mária Filkorová, technička, nahrávajú relácie. Foto: Archív TASR, autor Ján Valko, 29.augusta 1967.
FOTO: Dňa 29.augusta je tomu 10 rokov, čo vzniklo samostatné štúdio Čs.rozhlasu v Banskej Bystrici.. Mária Lechmaniková - technička, O.Zahradník, režisér, E. Rendek - riaditeľ štúdia a Mária Filkorová-technička, pripravujú jednu z rozhlasových relácií. Foto: Archív TASR, autor Ján Valko, 29.augusta 1967.
FOTO: S otvorením nového štúdia v Banskej Bystrici sa vytvoria podmienky pre rozšírenie vysielania, ako aj priamych prenosov z koncertov, rozhlasových hier a z ďalších akcií v kraji. Redaktor Zdeno Oravec pri prehrávaní svojho záberu s technikom Milanom Janákom. Foto: Archív TASR, autor F.Kocian, 7.septembra 1962.