Sekcia

Rok 1951: V Povrazníku žijú svedomití roľníci

Roľníci partizánskej obce Povrazník v okrese Banská Bystrica prežívali 18. augusta t. r. slávnostné chvíle. V tento deň občania manifestačne odovzdali vykúpené obilie do skladov RSD v Slovenskej Ľupči.

 

     "Obec Povrazník je jednou z najodľahlejších obcí kopcovitého Banskobystrického okresu, kde žijú samí malí roľníci. Svojou poctivou prácou a vlastenectvom, ktoré preukázali už v Slovenskom národnom povstaní, sa vedeli postaviť na prvé miesto aj pri výkupe obilia.

     Hneď po mlatbe roľníci privážali obilie pre verejné zásobovanie na Miestny národný výbor, kde pracovali vykupovači RSD. Roľníci splnili dodávky obilia 17. augusta za jediný deň na 100% a obec Povrazník sa tak stala prvou obcou v okrese, ktorá splnila dodávky obilia pre štát a predstihla tým aj obce bohatšie", píše sa v archívnej správe TASR.

Výkup obilia prebiehal na MNV, kde ho preberali vykupovači Jozef Horvát a Pavol Chriaštel. Na obrázku váženie obilia, ktoré priniesol Martin Potančok. Foto: archív TASR, autor A. Suja/20. augusta 1951

 

     Povrazník odovzdal obilie manifestačne. Roľníci 18. augusta ihneď po skončení výkupu vyzdobili traktor a vozy s naloženým obilím a vyprevadili ich na cestu do RSD v Slovenskej Ľupči.

Malí roľníci Povrazníka, medzi ktorými niet špekulantov, vedeli splniť dodávky obilia za jediný deň. Foto: archív TASR, autor A. Suja/20. augusta 1951
Roľníci splnili dodávky obilia 17. augusta za jediný deň na 100% a obec Povrazník sa tak stala prvou obcou v Banskobystrickom okrese, ktorá splnila dodávky obilia pre štát a predstihla tým aj obce bohatšie. Foto: archív TASR, autor A. Suja/20. augusta 1951