Sekcia

Rok 1955: Československu patrí popredné miesto v chove úžitkovej zveri

Československo je v chove najmä drobnej úžitkovej zveri na poprednom mieste v Európe. Živá zver je významným exportným tovarom. Za zajace, jarabice a bažanty dostávame cenné devízy.

 

     "Na Slovensku sú pre zver priaznivé podmienky. V našich horských poľovných revíroch sa vyskytuje z lovnej zveri jelenia, srnčia, dančia a muflónia, vo vysokohorských polohách kamzíčia. Z dravej zveri je u nás medveď, vlk a rys.

     Nížinné revíry sú domovom zajacov, bažantov a jarabíc, inej drobnej zveri a vtáctva. Poľovníctvo je národohospodársky významné, lebo dodáva pre našich pracujúcich každoročne veľké množstvá chutného mäsa a cennú kožušinovú surovinu pre náš priemysel", píše sa v archívnej správe TASR.

Aby bolo možné revírom dodávať a do zahraničia vyvážať živú zver, má Zväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku odchytové strediská a komorovaciu stanicu. Foto: archív TASR, autor K. Cích/ 23. novembra 1955

 

     Aby bolo možné revírom dodávať a do zahraničia vyvážať živú zver, má Zväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku odchytové strediská a komorovaciu stanicu. Zatiaľ je komorovanie živej zveri sústredené v stanici Zväzu POZ vo Veči v Šalianskom okrese.

     Pracovníci komorovacej stanice vo Veči, rozdelení do troch skupín, začali v októbri odchytovú sezónu. V Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najmä na Žitnom ostrove, ktorý je najviac zazverený drobnou úžitkovou zverinou, chytajú do sietí jarabice a okrem nich v niektorých revíroch aj bažanty. Za desať odchytových dní chytili v južných okresoch Slovenska vyše 1200 živých jarabíc do sietí, ktoré sú približne 300 metrov dlhé a 9 metrov vysoké.

Na obrázku členovia skupiny Ľudovíta Sagana pri stavaní sietí. Foto: archív TASR, autor K. Cích/ 23. novembra 1955

 

     "V komorovacej stanici vo Veči sa živá drobná úžitková zver sústreďuje a po odbornom prezretí expeduje na vypustenie do poľovných revírov po celom Slovensku, ako aj do zahraničia. Ročne sa vystrieda v tejto stanici okolo 14 000 kusov drobnej zveriny.

V stanici vo Veči často komorujú aj živú zver z cudziny. Teraz sem prišli mongolské bažanty dovezené zo ZSSR. Neskoršie posilnia nimi niektoré bažantnice štátnych lesov. Zver, ktorá tu je sústredená sa komoruje až 14 dní. Za ten čas ju výdatne kŕmia a pozorujú jej zdravotný stav, aby sa na ďalší chov dostali iba zdravé a kvalitné kusy", uvádza archívna správa TASR.

Na obrázku zľava Jozef Slamka a Rudolf Provodovský pri klasifikácii bažantov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/ 23. novembra 1955