Sekcia

Rok 1954: Prví absolventi PTŠ v Bernolákove

V roku 1952 zriadili v Bernolákove Poľnohospodársku technickú školu mechanizačného smeru. Bola jedinou na Slovensku. Zásluhou učiteľského zboru a vzornou prácou školskej skupiny ČSM dosahovala väčšina žiakov veľmi dobrý prospech.

Žiaci svoje voľné chvíle využívajú na vychádzky do pekného parku, alebo blízkeho okolia. Na obrázku ich vidíme ako hromadne odchádzajú zo školy. Foto: archív TASR, autor K. Cích/24. júna 1954