Sekcia

Rok 1963: V Giraltovciach vychovávajú mladých poľnohospodárov

Jednou zo škôl na východnom Slovensku, kde rastú kvalifikované kádre pre poľnohospodársku výrobu, je Poľnohospodárska škola učňovská v Giraltovciach.

 

     "Od založenia Poľnohospodárskej školy v Giraltovciach v roku 1960 odišlo na pomoc našim poľnohospodárom 70 absolventov odboru pestovateľ - chovateľ.

     V školskom roku 1963 - 64 prešla škola na nový odbor – poľnohospodár-mechanizátor. Tí najlepší majú možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole, kam ich doteraz odišlo desať", uvádza archívna správa TASR.

Aký by to bol poľnohospodár, ktorý by nepoznal svalové rozloženie a jeho funkciu u hovädzieho dobytka? O tom sa práve učia na hodine živočíšnej výroby. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/23. októbra 1963
Medzi najobľúbenejšie predmety žiakov a žiačok patrí mechanizácia a strojníctvo. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/23. októbra 1963
No a takto vyzerá ozajstný motor umiestený v traktore, hovorí Gabriel Černický žiakom, ktorý má na starosti naučiť ich dôkladne sa vyznať v traktore a traktor vedieť výborne riadiť. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/23. októbra 1963