Sekcia

Rok 1955:Československý ľud podporuje Varšavskú zmluvu

Keď 14. mája 1955 podpísali predstavitelia ôsmich socialistických štátov vo Varšave Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, ľudia v Československu sa tešili. „ Znásobíme naše sily, aby sme svojou prácou čo najúčinnejšie podporili zmluvu“, tak znela odpoveď zo škôl a pracovísk.

 

     Varšavská zmluva mala byť odpoveďou na vstup Nemeckej spolkovej republiky do Severoatlantickej aliancie, ktorá mala pre bezpečnosť ZSSR znamenať hrozbu. Zmluvu následne schválilo Národné zhromaždenie a reakcie obyvateľstva nenechali na seba dlho čakať.

Slovnaft medzi prvými

     Aj pracujúci bratislavského Slovnaftu pozorne sledovali varšavskú konferenciu o zaručení bezpečnosti v Európe. Na celozávodnej schôdzi 25. mája sľúbili, že budú ešte viac ako doteraz posilňovať svojou usilovnou prácou boj nášho ľudu za mier a zabezpečovať obranyschopnosť vlasti.

     Ešte dnes vidieť na závode Slovnaft, ako ničivo sa dotkla druhá svetová vojna jeho objektov. Dňa 16. júna 1944 angloamerickí vzdušní piráti skazonosnými bombami zničili celý závod, pričom zahynulo mnoho desiatok robotníkov. Toto majú všetci pracovníci závodu na pamäti. Preto z celozávodnej schôdze zaslali Predsedníctvu Národného zhromaždenia list, v ktorom vyjadrujú svoj súhlas s postupom našej vlády na varšavskej konferencii a so schválením Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci Národným zhromaždením. Jednotlivci i kolektívy chemických staníc a dielní vyhlásili na celozávodnej schôdzi ďalšie socialistické záväzky, aby podporili túto zmluvu.

Tajomník ZO KSS Pavol Dovala hovorí o význame Varšavskej zmluvy. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/25. mája 1955

 

Aj pacientom v nemocniciach sa uľavilo

     Pred niekoľkými dňami dali v Lehniciach v Bratislavskom kraji do prevádzky novú nemocnicu pre liečenie chorých na pľúca. V novej nemocnici, pre ktorú adaptovali bývalý grófsky kaštieľ, sa budú liečiť chorí zo Žitného ostrova. O zdravie ľudí neprejavilo takúto starostlivosť žiadne predchádzajúce spoločenské zriadenie. V nemocnici sa už liečia prví pacienti. Každý deň so záujmom počúvajú správy nášho rozhlasu a čítajú noviny. Aj v stredu 25. mája sa tešili na poštu, ktorá im priniesla noviny so správou o ratifikácii Varšavskej zmluvy naším Národným zhromaždením. O svojich dojmoch hneď aj diskutovali s ošetrujúcim lekárom dr. Jánom Celderom. „ Každá vojna prináša okrem rôznych iných veľkých trápení aj nemoci. Vojna ničí zdravie a životy nielen vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Lekári bojujú proti chorobám, a preto prirodzene túžia po mieri. Na príklade našej novej nemocnice vidíme, akú veľkú starostlivosť venuje náš štát zdraviu obyvateľov. Takúto starostlivosť umožňuje mierové budovanie našej vlasti. Preto my lekári i pacienti v novej nemocnici na Žitnom ostrove s takou radosťou čítame správu, že naše Národné zhromaždenie schválilo varšavskú zmluvu - veľkú podporu úsilia národov udržať mier“, hovoril lekár dr. Ján Celder.

 

Pacienti v lehnickej nemocnici s dôverou pozerajú teraz do budúcnosti, keď vyliečení nastúpia znovu na svoje pracoviská, aby tak aj oni podporili svetový tábor mieru. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/25. mája 1955

 

Aj učnovskí dorast podporuje svetový mier

     V učebniach i pracoviskách OUŠPZ č. 6 v Galante hovorili v uplynulých dňoch žiaci, žiačky i výchovní pracovníci a majstri výrobných úsekov na desaťminútovkách o významnej varšavskej konferencii. V stredu 25. mája cez predpoludňajšiu prestávku prečítal správu o schválení Varšavskej zmluvy zhromaždeným žiakom majster výrobného úseku Ivan Králik. Budúci sústružníci, ktorí už onedlho nastúpia v našich strojárenských závodoch, sústredene počúvali správu o ratifikácii i slová z prejavu predsedu vlády Viliama Širokého.

Budúci sústružníci, ktorí už onedlho nastúpia v našich strojárenských závodoch, sústredene počúvali správu o ratifikácii i slová z prejavu predsedu vlády Viliama Širokého, ktoré im prečítal majster Ivan Králik. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/25. mája 1955

 

Tvrdá oceľ na obranu vlasti z Lovinobane

     Schválenie Varšavskej zmluvy naším Národným zhromaždením vyvolalo bezprostredný ohlas aj medzi pracujúcimi Slovenských magnezitových závodov v Lovinobani. Magnezitári sústredili celé svoje úsilie na skvalitnenie a zhospodárnenie výroby ohňovzdorných materiálov. Ich rozhodnutie vyjadril majster šachtových pecí Ladislav Babjak. „Chceme, aby pece našich oceliarní liali tvrdú oceľ, ktorá zmarí každý pokus západných imperialistov ohroziť mierové budovanie našej vlasti.“

Na obrázku pracovníci ústredného skladu pre triedenie ohňovzdorného materiálu a robotníci tunelových pecí diskutujú o schválení Varšavskej zmluvy naším Národným zhromaždením, ktoré prijali s veľkým nadšením. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/28. mája 1955

 

Viac bytov pre mierový život

     Veľkú radosť z dohody majú aj stavbári, ktorí budujú našim pracujúcim zdravé a pohodlné domovy. Aj komplexná čata Floriána Hološku z Pozemných stavieb 711, ktorá stavia 29 bytových jednotiek v Bratislave na Blahovej ulici, a ktorá plní sústavne plán nad 100 % , prijala s uspokojením a nadšením všetky správy z varšavských rokovaní.

     Správu im prečítal na desaťminútovke vedúci čaty Florián Hološka. „My sa teraz ešte s väčšou radosťou púšťame do budovania bytov, lebo vidíme, že ich nestaviame napospas nepriateľským bombám. Vidíme, že aj náš budovateľský prínos prispel k upevneniu najkrajšej myšlienky, ktorá spája všetkých pokojamilovných ľudí - zachovať mier. Preto naše záväzky, skrátiť termín stavby a splniť plán, zaručene dodržíme“, uviedol súdruh Hološka .

Veľkú radosť z dohody majú aj stavbári, ktorí budujú našim pracujúcim zdravé a pohodlné domovy. Aj komplexná čata Floriána Hološku z Pozemných stavieb 711, ktorá stavia 29 bytových jednotiek v Bratislave na Blahovej ulici, a ktorá plní sústavne plán nad 100 % , prijala s uspokojením a nadšením všetky správy z varšavských rokovaní. Foto: archív TASR/18. mája 1955