Sekcia

Rok 1961: V Brezne funguje najstaršia poľnohospodárska škola

Jednou z najstarších poľnohospodárskych škôl na Slovensku je štvorročná poľnohospodárska technická škola v Brezne.

 

    "Poľnohospodárska technická škola v Brezne bola založená pred 60 rokmi. Každý rok z nej vychádza asi 120 abiturientov, ktorí posiľňujú odborné kádre na JRD, Štátnych majetkoch alebo odchádzajú na vyššie štúdium. Po prvý raz v tomto roku končí školu 30 žiakov s titulom pestovateľ - chovateľ.

     Zväzáci školskej organizácie, zamestnanci a učitelia prijali na počesť 44. výročia VOSR záväzky na dosiahnutie lepších výsledkov pri zvyšovaní úžitkovosti na školskom hospodárstve. Záväzky predstavujú hodnotu vyše 93 tisíc korún", uvádza archívna správa TASR.

Jednou z najstarších poľnohospodárskych škôl na Slovensku je štvorročná poľnohospodárska technická škola v Brezne. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 9. novembra 1961
Školské laboratórium, v ktorom inž. Ján Očovay ukazuje žiakom prvého ročníka spôsob zisťovania neutralizácie kyselín v mlieku. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 9. novembra 1961

 

     Pri Strednej poľnohospodárskej technickej škole zriadili jednoročné internátne štúdium pre funkcionárov JRD a ostatných socialistických poľnohospodárskych závodov Stredoslovenského kraja. K praktickej výučbe slúži žiakom školský majetok. Ten má 250 oviec. Od 150 matiek vyprodukovali v priemere po 13 kg syra a 3 kg vlny. 

Jednou z najstarších poľnohospodárskych škôl na Slovensku je štvorročná poľnohospodárska technická škola v Brezne. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 9. novembra 1961