Sekcia

Rok 1971: V Púchove vyrobili nový typ pneumatík

Jednou z noviniek pre motoristov, ktorú pripravujú pracovníci vývoja a výskumu pneumatík v závode n. p. Gumárne 1. mája v Púchove, sú radiálne pneumatiky pre osobné automobily.

 

     "So sériovou výrobou radiálnych pneumatík sa počíta začiatkom roku 1972. V tomto období pneumatiky s označením 155 SR - l4 Radial, prechádzajú dokonalými testami na skúšobných jazdách, podrobujú sa skúškam v laboratóriách VŠD v Žiline na Katedre cestnej dopravy, AZNP v Mladej Boleslavi a autorizovanej skúšobni 080 v Prahe.

     Nový výrobok púchovských gumárov má dosiahnuť svetové parametre. Radiálne pneumatiky oproti tradičným diagonálnym majú životnosť vyššiu až o 50 percent", uvádza archívna správa TASR.  

Zľava: Michal Hajňuk, Ing. Jozef Ševčík, Eugen Kovál a Ing. Rudolf Čvirik s jednou z prvých radiálnych pneumatík. Foto: archív TASR, autor J. Valko/25. júna 1971