Sekcia

Rok 1967: Sprevádzkovali plynovod Bratstvo

Na československo-sovietskej hranici, neďaleko obce Ruská, vo štvrtok 29. júna slávnostne otvorili prevádzku medzištátneho plynovodu Bratstvo medzi ZSSR a ČSSR.

 

     Projektovú dokumentáciu Medzištátneho plynovodu pripravovali odborníci už od roku 1963. S výstavbou sa začalo ešte pred podpisom medzivládnej dohody. Tá bola podpísaná až 3. decembra 1964 v Moskve.

     Prvý úsek plynovodu postavili medzi obcami Ruská (okres Michalovce) a Čoltovo (okres Rožňava). V sovietskej dokumentácii sa plynovod označoval názvom "plynovod Dolyna" – Užhorod - štátna hranica ZSSR-ČSSR. Politici ho nazvali "plynovodom Bratstvo". Začínal sa na Ukrajine v Ľvovskej oblasti a na Slovensko privádzal plyn južnou trasou. Hlavným odberateľom plynu na slovenskej strane bolo Duslo Šaľa.

 

 

     Investorom výstavby plynovodu Bratstvo boli Československé plynárenské podniky, generálne riaditeľstvo Praha v spolupráci so Slovenskými plynárňami Bratislava. Generálnym projektantom bol Plynoprojekt Praha, generálnym dodávateľom stavby sa stal Plynostav Pardubice. Rúry pre plynovod dodávali podniky VTŽ Chomutov a VSŽ Košice.

      Overovacie skúšky na plynovode Bratstvo dokončili v máji 1967. Dňa 29. júna 1967 ho slávnostne a oficiálne uviedli do prevádzky neďaleko hraničnej obce Ruská. Samotná prevádzka sa začala prepravou a dodávkou sovietskeho zemného plynu 27. júla 1967.

     "Plynovod meria 540 kilometrov, z toho na československom území 356 km. Popri ropovode Družba je to doteraz najväčšia spoločne vybudovaná podzemná magistrála", píše sa v archívnej správe TASR.