Sekcia

Rok 1952: Najlepší pionieri idú na rekreáciu

Tento rok pôjde na rekreáciu viac ako 50.000 detí. Budú to pionieri a najlepší žiaci, ktorí sa osvedčili v práci v pionierskych organizáciách i v škole, a ktorí sa dobre učia a sú vzorom pre ostatných žiakov.

 

     "Na zimnej rekreácii, pri ktorej sa kladie veľký dôraz na zimné športy, sa zúčastnia v osemdňových turnusoch tisícky žiakov, pionierov i zväzákov, ktorí starostlivosťou našej ľudovodemokratickej vlády trávia dni radosti a šťastia na rôznych miestach Slovenska

     Rekreáciu pionierov organizuje Povereníctvo školstva, vied a umenia spolu s Ústrednou pionierskou radou. V druhom osemdňovom turnuse od 15. do 22. januára sa zúčastnili na zimnej rekreácii aj žiaci 9-ročnej školy z Bernolákova. Do rekreačných stredísk ich odišlo 90. Z týchto bola časť na počúvadle pod Sitnom a časť v rekreačnom stredisku v Tatranských Mlynčekoch", píše sa v archívnej správe TASR.

Účastníci II. zimného rekreačného turnusu sa zišli v utorok 15. januára t. r. v Bratislave, odkiaľ spoločne odcestovali osobným vlakom do rekreačných stredísk. Týmto vlakom odcestovali aj žiaci z 9-ročnej školy v Bernolákove. Foto: archív TASR, autor L. Roller/23. januára 1952

 

     Rekreačné stredisko v Tatranských Mlynčekoch leží v utešenom kraji pod Vysokými Tatrami, kde v osemdňových turnusoch sa strieda vždy 140 rekreantov. Život v rekreačnom stredisku poskytuje účastníkom už od prvého dňa mnoho radosti. Hneď po raňajkách býva spoločný nástup všetkých rekreantov, vztýčia sa vlajky a prečíta sa denný rozkaz.

Rekreačné stredisko v Tatranských Mlynčekoch leží v utešenom kraji pod Vysokými Tatrami. Foto: archív TASR, autor L. Roller/23. januára 1952
Hneď po raňajkách býva spoločný nástup všetkých rekreantov, vztýčia sa vlajky a prečíta sa denný rozkaz. Foto: archív TASR, autor L. Roller/23. januára 1952

 

     V rekreačnom stredisku v Tatranských Mlynčekoch boli okrem pionierov a žiakov z Bernolákova tiež zväzáci a žiaci z lučeneckého gymnázia a z Vyššej hospodárskej školy v Pezinku. Zdokonaľovali sa najmä v disciplínach potrebných pre splnenie Tyršovho odznaku zdatnosti.

Posledné prípravy pred odchodom do terénu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/23. januára 1952

 

     Mládež v Československu, tak ako aj mládež v ZSSR a v ostatných ľudovodemokratických krajinách, prežíva svoju mladosť v radostnom ovzduší a v hlbokom mieri, za ktorý bojujú jej otcovia a matky tvorivou budovateľskou prácou v závodoch, podnikoch a JRD.