Sekcia

Krach 3. päťročnice a veľké očakávania od roku 1964

V roku 1960 bol ústavným zákonom v Československu uzákonený socializmus. Budovateľské úsilie malo ešte viac nabrať na obrátkach, avšak na ekonomike štátu sa to neprejavilo. Blížila sa kríza.

     V roku 1963 zavládol v niektorých priemyselných odvetviach chaos. Na trhu chýbalo množstvo tovaru, základné potraviny, uhlie...vláda bola nútená zrušiť tretiu päťročnicu a dlhodobé plány nahradila ročnými. Od roku 1964 sa teda očakávala výrazná konsolidácia hospodárstva.

Vlajková loď Východoslovenské železiarne

     Rok 1964 prejde do histórie Východoslovenských železiarní ako významný medzník, lebo začiatkom apríla má začať výrobu dôležitý objekt hutníckeho cyklu-valcovňa plechov za studena s päťstolicovým valcovacím tandemom, podstatnú časť ktorého dodal Sovietsky zväz.

 

Vstupný areál s moderne riešenou výškovou budovou správy VSŽ, vpravo chladice veže, v pozadí s časťou areálu valcovne plechov za studena. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/1. januára 1964

Priorita širokorozchodná trať    

     Popri Východoslovenských železiarňach sa v roku 1964  bude venovať pozornosť stavbe širokorozchodnej trate zo ZSSR do VSŽ dlhej 88 km. Prípravy na stavbu tohto diela sú už v plnom prúde. S jej výstavbou sa začne 1. apríla. Preprava na tejto železnici sa má začať 1. mája 1966. Okrem stavebných podnikov zúčastní sa prác na stavbe československá a sovietska mládež. Širokorozchodná trať bude prechádzať Vojanmi, kde budujeme parnú elektráreň.

Záber z porady o stavbe širokorozchodnej trate na VSŽ. Projektanti košického, pražského a bratislavského strediska Štátneho ústavu dopravného projektovania za účasti investora Správy východnej dráhy, košického pracoviska Geologického prieskumu a generálneho dodávateľa stavebných prác Železničného staviteľstva prerokovali a vypracovali harmonogramy. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/ 1. januára 1964

Dôležité poslanie Dusla Šaľa

     Mohutný chemický kombinát na výrobu umelých hnojív, Dusikáreň v Šali na západnom Slovensku, čaká vážna úloha - zásobiť naše poľnohospodárstvo dostatočným množstvom umelých hnojív, ktoré podmieňujú vyššie hektárové výnosy obilia a krmovín a tým aj rozvoj živočíšnej výroby.

Časť objektov výstavby Dusla I. etapy, ktoré v prvých mesiacoch roku 1964 dajú do skúšobnej prevádzky. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. januára 1964

Prvá atómová elektráreň

     Obec Jaslovské Bohunice na západnom Slovensku zaujme v histórii socialistického Československa unikátne miesto. Ako dedina, kde sa pre našu vlasť začal vek jadrovej energie. Staviame tu za pomoci Sovietskeho sväzu našu prvú atómovú elektráreň. Po dokončení bude mať výkon 150 megawattov, svojou veľkosťou predstihne i talianske i západonemecké atómové elektrárne.

Budovatelia atómovej elektrárne - vedci, technici, robotníci pozdravujú nový rok v plnom rozmachu tvorivej práce. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/1. januára 1964

Prichádzajú samočinné počítače

     Moderný závod Tesly v Piešťanoch bude u nás jediným výrobcom polovodičov potrebných pre samočinné počítače, rádiá a televízory a chce uspokojiť požiadavky všetkých našich výrobných podnikov. Na výrobu polovodičov sa používajú bez ujmy na kvalite iba domáce suroviny vrátane špeciálneho skla, ktoré sme museli dovážať z Francúzska.

Záber z výroby celosklenených hrotových germániových diód GA 201-205 a hrotových diód 1-7 NN. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. januára 1964