Sekcia

Rok 1955:Dargov–pamätník vďaky ľudu východného Slovenska za oslobodenie

Dargov je od východu vstupnou bránou do Košíc. Práve tu sa viedli urputné boje pri oslobodzovaní východného Slovenska počas 2. svetovej vojny. Pre večnú pamäť týchto bojov a padlých sovietskych hrdinov tu stojí mohutný pamätník.

 

     "Sedem týždňov trvajúce bojové akcie vojakov 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu pod vedením dnešného maršála ZSSR Andreja Antonoviča Grečkova v Dargovskom priesmyku, patrili medzi najurputnejšie pri oslobodzovaní našej vlasti. Koncom roku 1944 fašistické hordy, ustupujúce pred zdrvujúcimi údermi Červenej armády z Východoslovenskej nížiny, sa zachytili na východnom úpätí Slánskeho pohoria a uzavreli cez tento masív prechody, z ktorých najdôležitejší bol Dargovský priesmyk.

     Nepriatelia si tu vybudovali silný uzol obrany. Fašisti dokonale opevnili obec Dargov. Zamínovali hlavnú hradskú a aj všetky prístupové cesty do obce. Potom ju zničili a vypálili ako aj okolité obce.

     Likvidácia nepriateľského uzla obrany v Dargove a okolí si vyžiadala veľké vypätie. Po sedemtýždňovom boji sovietske tanky a kaťuše ako aj odvaha vojakov prinútili nepriateľa na útek. Na pamäť hrdinských bojov postavili vďační obyvatelia východného Slovenska v sedle priesmyku pamätník Víťazstva ako aj Ružový sad vďaky. Súsošie je dielom akademického sochára Vojtecha Löfflera z Košíc," uvádza archívna správa TASR. 

Na Dargove pri Sečovciach, kde slávna Sovietska armáda zviedla s nemeckými fašistami popri Dukle najťažšie boje pri oslobodzovaní východného Slovenska, dokončujú výstavbu pamätníka, ktorý bude hlásať vďaku všetkému ľudu východného Slovenska hrdinským sovietskym vojakom za oslobodenie. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/31. marca 1955
Autor návrhu pamätníka, akademický sochár Vojtech Löffler spolu so sochármi F. Žemličkom a Šobrtom robia posledné úpravy na súsoší pamätníka. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/31. marca 1955

 

     Pamätník bude odhalený v nedeľu 3. apríla pri príležitosti osláv 10. výročia vyhlásenia Košického vládneho programu. Súsošie predstavuje sovietskeho vojaka s automatom, po jeho pravej strane je robotník a po ľavej strane žena-roľníčka.

Delegácia strany a vlády, vedená členom politického byra ÚV KSČ, prezidentom republiky Antonínom Zápotockým a všetci slávnostní hostia sa odobrali z Košíc na Dargov pri Sečovciach na slávnosť odhalenia pamätníka Sovietskej armády, ktorý je postavený v priestore, kde Sovietska armáda zviedla ťažké oslobodzovacie boje. Foto: archív TASR, autor J. Rublič/4. apríla 1955
Delegácia strany a vlády, vedená členom politického byra ÚV KSČ, prezidentom republiky Antonínom Zápotockým a všetci slávnostní hostia sa odobrali z Košíc na Dargov pri Sečovciach na slávnosť odhalenia pamätníka Sovietskej armády, ktorý je postavený v priestore, kde Sovietska armáda zviedla ťažké oslobodzovacie boje. Foto: archív TASR, autor J. Rublič/4. apríla 1955
Delegácia strany a vlády, vedená členom politického byra ÚV KSČ, prezidentom republiky Antonínom Zápotockým a všetci slávnostní hostia sa odobrali z Košíc na Dargov pri Sečovciach na slávnosť odhalenia pamätníka Sovietskej armády, ktorý je postavený v priestore, kde Sovietska armáda zviedla ťažké oslobodzovacie boje. Foto: archív TASR, autor J. Rublič/4. apríla 1955