Sekcia

Rok 1981: Otvorili podchod na Mierovom námestí v Bratislave

Dňa 4. apríla 1981 sprevádzkovali v Bratislave mimoúrovňovú križovatku s podchodom na vtedajšom Mierovom námestí. Kvôli dopravnej stavbe za štvrť miliardy Kčs sa zbúralo 46 budov.

 

     V sobotu 4. apríla odovzdali do prevádzky mimoúrovňovú križovatku s podchodom na bratislavskom Mierovom námestí. Celková zastavaná plocha križovatky je takmer 4 tisíc metrov štvorcových. Pre chodcov slúži halový podchod a podchod chodbového tvaru, v ktorom budú predajne PNS, parfumérie a telefónne automaty.

     Na slávnostnom odovzdaní križovatky a podchodu sa zúčastnili člen Predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník MV KSS v Bratislave Gejza Šlapka, primátor hlavného mesta SSR Ladislav Martinák a ďalší predstavitelia.

 

Na slávnostnom odovzdaní križovatky a podchodu sa zúčastnili člen Predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník MV KSS v Bratislave Gejza Šlapka, primátor hlavného mesta SSR Ladislav Martinák a ďalší predstavitelia. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/4. apríla 1981
Celkový pohľad na Mierové námestie po dostavbe mimoúrovňovej križovatky a podchodu. Foto: archív TASR, autor M. Vojtek/4. apríla 1981

 

     Skôr ako sa stavebné mechanizmy pustili do práce, prišli na Mierové námestie v apríli 1966 geológovia, aby vykonali zaťažkávacie skúšky pôdy. Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum n. p. Žilina - závod Bratislava ich robil so záťažou 27 ton v parčíku na Námestí 1. mája. Výsledky ich práce majú poslúžiť Dopravoprojektu Bratislava, ktorý robí dokumentáciu mosta a s ním spojených komunikácií.

 

Miesto zaťažkávacej skúšky. Záťaž má 27 ton. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/6. apríla 1966
Inž.František Valentko obsluhuje elektrický dilatometer, ktorý slúži na registrovanie a meranie tlaku hydraulického lisu. Dilatometer začali prvý raz používať na tomto mieste. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/6. apríla 1966

 

     Pre výstavbu tejto mimoúrovňovej križovatky, ktorá bola dopravným pokračovaním Mostu SNP sa začalo v polovici marca 1974 s asanáciou budov v tesnom okolí Mierového námestia.

     V archívnej  správe TASR sa uvádza, že „mnohých Bratislavčanov iste potešilo, keď sa dozvedeli, že komunikácia od nového Mostu SNP cez Dunaj, je už otvorená až po Šmeralovu ulicu. V spojitosti s touto komunikáciou dali do premávky aj Kapucínsku ulicu, s použitím nadjazdu nad trasou od mosta. Stavbári však vedia aj to, že nová komunikácia od Mosta SNP bude pokračovať od Šmeralovej ulice až po Mierové námestie a potom až na Mýtnu a ulicu Obrancov mieru. Križovatka na Mierovom námestí bude mimoúrovňová. Trasa od Mostu SNP na Mýtnu ulicu pôjde popod križovatku. Vybudujú tu aj halový podchod pre peších. Než túto stavbu dohotovia, budú až dávno zbúrané staré domy, ktoré sme zachytili na našich obrázkoch, aby ostali na pamiatku pre milovníkov starej Bratislavy.“

 

     V marci 1979 už pracovníci Doprastavu, závodu 1 sústreďovali pracovné úsilie na výstavbu podchodu pre peších. Hlavné práce boli zamerané na budovanie monolitickej časti podchodu a predpínanie stropných prefabrikátov. Budovali sa základy podzemných stien pre vlastný podchod.

Strieborná brigáda socialistickej práce montážnikov a armovačov vedená Jánom Ivaničkom robí montáž nosných prefabrikátov v dĺžke 35 m pre podchod Mierového námestia. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/7. marca 1979
Pod vedením majstra tesárov Jozefa Funta robia montáž debnenia podlahy pre monolit podchodu. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/7. marca 1979