Sekcia

Bratislava vzdáva hold najväčšiemu revolucionárovi – Leninovi

Tvorca novej epochy dejín ľudstva Vladimír Iľjič Lenin bol pre KSČ významným nástrojom propagandy. V predvečer výročia jeho úmrtia sa skladali pionierske sľuby, konali sa spomienkové večery. V januári 1954 na jeho počesť otvorili múzeum.

     „Spomínajte, ľúbte, študujte Iľjiča, nášho učiteľa, nášho vodcu,“ tak znel odkaz J. V. Stalina ďalším generáciám robotníkov, ktorí budovali socialistickú spoločnosť. Na zakladateľa Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a prvého socialistického štátu na svete sa jednoducho zabudnúť nemohlo. A aby jeho odkaz zostal stále živý, vybudoval mu pracujúci ľud aj na Slovensku múzeum. Na ulici Obrancov mieru v Bratislave ho slávnostne otvorili 20. januára 1954.

     Múzeum pozostávajúce zo šiestich miestností inštalovali viac ako rok. Na adaptačných a renovačných prácach sa podieľali mnohí poprední pracovníci. Bohatý dokumentačný materiál - fotokópie, spisy, knihy a obrazy o živote a diele Lenina, mal pomôcť návštevníkom doplniť si vedomosti zo života V. I. Lenina (22.4. 1870 – 21. 1. 1924) a dejín KSSZ. Múzeum sa malo stať pre pracujúcich vyhľadávanou školou komunizmu.

     V deň výročia smrti tvorcu novej epochy dejín ľudstva sa v Múzeu V. I. Lenina skladali pionierske sľuby. Pionieri slávnostne sľubovali, že sa budú učiť a konať vždy tak, aby sa stali raz platnými členmi socialistickej vlasti. Do múzea chodili stovky detí, aby sa oboznámili s Leninovým nezabudnuteľným dielom.