Sekcia

Rok 1972: Dominanta Bratislavy, Most SNP je otvorený

Otvorenie mosta v Bratislave sa udialo v sobotu, 26. augusta, ako manifestácia na počesť 28. výročia Slovenského národného povstania.

 

     Medzi vzácnymi hosťami pri tejto významnej udalosti bol aj generálny tajomník ÚV KSČ dr. Gustáv Husák. Manifestáciu otvoril člen Predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník MV KSS v Bratislave Gejza Šlapka.

     V zastúpení organizácií zúčastnených na výstavbe tohto impozantného diela, podal riaditeľ n. p. Doprastav v Bratislave, ktorý bol generálnym dodávateľom stavby Ing. Dušan Miklánek, čestné hlásenie generálnemu tajomníkovi ÚV KSČ Gustávovi Husákovi o dokončení stavby.

     Hlavný prejav na manifestácii predniesol generálny tajomník ÚV KSČ dr. G. Husák. Zároveň odhalil pamätnú tabuľu na pilieri estakády nového mosta. Súdruh Husák potom prestrihol pásku a odovzdal nový most  do používania.

Súdruh Gustáv Husák prestrihnutím pásky odovzdáva nový most do používania. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/26. augusta 1972
Súdruh Gustáv Husák so sprievodom na prehliadke mosta. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/26. augusta 1972

 

     Most SNP začali stavať v roku 1967. Cestnú premávku na ňom začali už v roku 1972. Kompletne ho dokončili aj s  kaviarňou Bystrica (v 80 m výške týčiacou a točiacou sa tanierovitou stavbou) v roku 1974. Dĺžka mosta (spojitý oceľový nosník) je 432 m, dĺžka cesty premostenia je 303 m a šírka mosta je 21 m.

Ešte tri dni po slávnostnom odovzdaní nepôjdu po vozovke bratislavského Mostu SNP autá. Prvý deň - nedeľu - Bratislavčania využili. Most sa len tak hemžil chodcami. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/27. augusta 1972