Sekcia

Rok 1960: V Bratislave pribúdajú nové pamätné tabule

Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Bratislavy odhalili v sobotu 2. apríla v jednotlivých mestských obvodoch pamätné tabule, pripomínajúce udalosti z oslobodzovacích bojov.

Na Námestí 1. mája, kde bol pred 15 rokmi poľný cintorín Sovietskej armády, odhalila pamätnú tabuľu členka Rady ÚNV Vinohrady Jozefína Nováková. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/2. apríla 1960
V budove SVŠT v Bratislave na Vazovovej ulici odhalili pamätnú tabuľu, dielo akademického sochára Kolomana Makovínyho. Hlása, že v tejto budove bola v roku 1945 poľná vojenská nemocnica sovietskej armády. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/2. apríla 1960