Sekcia

Rok 1946: Prvé výročie oslobodenia Bratislavy

Bratislava bola oslobodená 4. apríla 1945. V bojoch o mesto zahynulo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maďarských vojakov a 121 civilistov. Počas bojov zhorelo a bolo poškodených viacero budov.

 

     Na oslavy prvého výročia oslobodenia Bratislavy pricestovala na Slovensko vládna delegácia z Prahy. Spolu s predsedom čs. vlády Zdeňkom Fierlingerom, vítali mohutné zástupy Bratislavčanov ministra národnej obrany Ludvíka Svobodu, námestníka predsedu vlády Klementa Gottwalda a Viliama Širokého, zástupcov Červenej armády a ďalších hostí.

     Na MNV sa pri tejto príležitosti konalo aj slávnostné zasadnutie, na ktorom sa oceňovali významné osobnosti mesta. Laureátmi sa stali okrem iných aj spisovateľ Fraňo Kráľ a výtvarník Vincent Hložník. V tento deň získali čestné občianstvo hlavného mesta aj niektorí príslušníci Červenej armády.

Oslavy prvého výročia oslobodenia Bratislavy. Zľava: V. Široký, K. Gottwald, Z. Fierlinger. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/4. apríla 1946
Oslavy prvého výročia oslobodenia Bratislavy. Členovia vlády na čele s predsedom Z. Fierlingerom a vzácni hostia sa na tribúne prizerajú na slávnostné defilé. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. apríla 1946
Slávnostné zasadnutie MNV z príležitosti prvého výročia oslobodenia Bratislavy. Laureáti cien mesta Bratislavy na čele s Fraňom Králom. Foto: archív TASR, autor K. Cích/4. apríla 1946