Sekcia

9. máj – čas mohutných vojenských prehliadok

Ľud celej našej vlasti oslavuje 9. mája výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou.

 

     "Hlavné mesto Slovenska sa zaskvelo v plnej upravenosti a kráse. Občania Bratislavy a priľahlého okolia pripravili všetko, aby dôstojne oslávili sviatok oslobodenia. Pracovité ruky brigádnikov zveľadili ulice, námestia i priestranstvá mesta. Svieža zeleň a pestrosť kvetov v parkoch a sadoch harmonicky splývala s radosťou, veselosťou a nadšením obyvateľov, ktorí už od skorých ranných hodín vychádzali do ulíc Bratislavy, aby sa zúčastnili na veľkolepej prehliadke útvarov československej ľudovej armády a na slávnostnom sprievode", píše sa v archívnej správe TASR. 

Oslavy 12. výročia Dňa víťazstva vyvrcholili v Bratislave vo štvrtok 9. mája slávnostnou vojenskou prehliadkou. Za krásneho slnečného počasia prúdili na miesto slávnostnej prehliadky husté zástupy ľudí, aby sa presvedčili o sile a mohutnosti našej armády. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/9. mája 1957

 

     O 9. hodine zaznieva na ľavom krídle zoradených vojsk trúbka a v zápätí, stojac v pozore, vítajú vojaci prehliadajúceho generála. Gottwaldovým námestím sa ozýva povel: K pocte zbraň! Z ľavej strany prichádza auto veliteľa prehliadky, z pravej auto prehliadajúceho generála.

Za zvukov slávnostného pochodu vykonal prehliadajúci veliteľ prehliadku nastúpených jednotiek na Gottwaldovom námestí. Útvary si potom vypočuli rozkaz prezidenta republiky k 10. výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/9. mája 1955

 

     Blížiaci sa hukot motorov splýva s nadšeným prevolávaním na slávu motorizovaným útvarom - pechote na autách, delostrelectvu a ženijnému útvaru. Potlesk a nové a nové Hurrrrááá... sa ozýva, keď Stalinovým námestím burácajú oceľové kolosy našej armády - tanky.

Potlesk vítal tiež raketometný oddiel - pýchu nášho delostrelectva a ženijný útvar, ktorého bojovú zástavu zdobia vysoké vojenské vyznamenania. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/9. mája 1959
Popred tribúnu prechodí, srdečne pozdravovaný, štáb prehliadky s bojovou zástavou a hneď za ním pochodujú pevným krokom velitelia a žiaci vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova. Vo vyrovnaných šíkoch idú príslušníci pechoty. Foto: archív TASR, autor K . Cích/9. mája 1955
Radostné oslavy 14. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou, vyvrcholili na Slovensku mohutnou vojenskou prehliadkou útvarov československej ľudovej armády a Ľudových milícií v Bratislave. Foto: archív TASR, autor K. Cích/9. mája 1959

 

     Ešte nedozneli prejavy lásky a obdivu k našej ľudovej armáde a jej vyspelej bojovej technike a už ako lavína plynie sprievod desaťtisícov pracujúcich, ktorí vo výročný deň osláv oslobodenia prišli manifestovať nerozbornú jednotu a pevný zväzok ľudu s armádou.

Za zvukov hudieb dáva sa do pochodu čelo občianskeho sprievodu s heslami. V májovom vetríku sa vlní 50 červených zástav - symboly medzinárodného robotníckeho hnutia, štátne zástavy ČSR, Sovietskeho zväzu a štátov ľudových demokracií. Foto: archív TASR, autor K. Cích/9. mája 1955
Na záver niesli športovci vyše 200 červených zástav a potom sa do sprievodu zaradili prizerajúci robotníci, pracujúci z vedeckých ústavov, úradov, mládež i ženy z domácnosti. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/9. mája 1959
Ľud celej našej vlasti oslavuje 9. mája výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/9. mája 1955