Sekcia

Rok 1945: Bratislavské oslavy víťazstva s prezidentom E. Benešom

So Slovákmi oslávil Deň víťazstva aj čs. prezident Edvard Beneš. Do Bratislavy pricestoval v sprievode ministerského predsedu vlády Zdeňka Fierlingera a podpredsedu vlády Klementa Gottwalda.

 

     Územie Slovenska bolo oslobodené už 3. mája 1945. Posledné boje s nemeckou armádou sa odohrali v Javorníkoch a Bielych Karpatoch. Následne vláda na čele s prezidentom Jozefom Tisom  podpísala  8. mája 1945 kapituláciu. V rakúskom Kremsmünsteri podpísala dokument, ktorým sa bezvýhradne podrobila americkému generálovi Waltonovi Walkerovi.

Praha stále v nemeckom zovretí

     V Čechách sa stále bojovalo. Prahu  ohrozovali nemecké jednotky. Dňa  5. mája  vypuklo májové povstanie pražského ľudu. Prezident E. Beneš sa túto informáciu dozvedel v Košiciach, kde zotrval aj s ďalšími členmi vlády po prijatí Košického vládneho programu (5. apríla 1945).

Očakávaná kapitulácia

     Nemecko kapitulovalo 7. mája 1945. Sovietsky zväz si však vyžiadal  opakovanie podpisu  kapitulácie 8. mája v Berlíne. Za sovietsku stranu ju podpisoval  maršal Georgij Žukov. Kapitulácia vstúpila do platnosti 8. mája o 23.00 hod v noci stredoeurópskeho času - vtedy však už  bolo v ZSSR po polnoci (preto sa Deň víťazstva oslavuje 8. aj 9. mája).

Príchod prezidenta Republiky Dr. Edvarda Beneša do Bratislavy. Privítanie prezidenta na hranici mesta, srdečný stisk ruky s veliteľom miestnej posádky Červenej Armády. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/9. mája 1945
Pohľad na slávnostnú tribúnu. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/9. mája 1945

 

     Po preniknutí informácií o kapitulácii Nemecka sa prezident obnovenej ČSR E. Beneš vybral 8. mája vlakom cez Banskú Bystricu do Bratislavy. Tu ho radostne očakávali stovky ľudí.  

     Oslava víťazného skončenia vojny v Európe sa niesla v duchu eufórie. Do Bratislavy pricestoval aj veľvyslanec ZSSR Valerij Zorin, predseda vlády ČSR Zdeněk Fierlinger a podpredseda vlády Klement Gottwald. Pred divadlom na Hviezdoslavovom námestí vládnu delegáciu oficiálne vítal predseda SNR Karol Šmidke.

Príchod prezidenta Republiky Dr. Edvarda Beneša do Bratislavy. Účastníci pozorne načúvaju prejavu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/9. mája 1945
Príchod prezidenta Republiky Dr. Edvarda Beneša do Bratislavy. Celkový pohľad na účastníkov slávnosti. Foto: archív TASR, autor L. Roller/9. mája 1945
Aj Petržalka vítala svojho Prezidenta. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/9. mája 1945
Prezident Republiky prichádza. Foto: archív TASR, autor K. Cích/9. mája 1945

 

     Prezident Beneš vo svojom príhovore v Bratislave vyhlásil, že Česi a Slováci s Nemcami a Maďarmi  už za doterajších pomerov spoločne v jednom štáte žiť nemôžu a žiť nebudú. Podľa neho sa už po vojne vytratili menšinové práva v duchu starého systému po 1. svetovej vojne a po potrestaní všetkých, väčšina Nemcov a Maďarov musela z ČSR odísť.

Prezident Republiky Dr. Eduard Beneš pri prejave. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/9. mája 1945
Príchod prezidenta Republiky Dr. Edvarda Beneša do Bratislavy. Pri položení venca hrdinom čs. armády - pred katafalkom. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/9. mája 1945