Sekcia

Rok 1953: Oravská priehrada v skúšobnej prevádzke

Budovatelia stavby socializmu - Oravskej priehrady, bojovali so strhujúcim nadšením za svoje veľké víťazstvo. Dňa 2. mája oznámili, že splnili veľký záväzok a uviedli prvý agregát oravskej hydrocentrály do skúšobného chodu.

 

     Oravská priehrada je veľkolepým dielom socialistickej industrializácie Slovenska v prvej Gottwaldovej päťročnici. Oravskí pracujúci za veľkej pomoci českej robotníckej triedy, technikov, inžinierov a využitia sovietskych skúseností vytvorili na Slovensku dielo dosiaľ nevídaného rozsahu a významu.

Celkový pohľad na veľkolepé dielo - Oravskú priehradu. Foto: archív TASR, autor J. Koláček/2. mája 1953
Pohľad z vodnej strany. Foto: archív TASR, autor J. Koláček/2. mája 1953

 

     V krásnom prostredí lesov a hôr vyrástlo mohutné vodné dielo. Za priehradným múrom je spútaná rieka Orava, ktorá vytvorila najväčšie umelé jazero na Slovensku.

Oravské more! Foto: archív TASR, autor J. Koláček/2. mája 1953

 

     Budovatelia Oravskej priehrady splnili 2. mája svoj záväzok a uviedli prvý agregát do skúšobného chodu. Tisíce zástupcov robotníckej triedy z celej vlasti sa prišli pozrieť na pýchu Slovenska - Oravskú priehradu.

      Medzi budovateľov prišli aj zástupcovia strany a vlády, aby v mene celého pracujúceho ľudu vyslovili najvyššie uznanie za vykonané dielo. Orava začala žiť novým a radostnejším životom, lebo v krátkom čase bude dodávať prúd desiatkam závodov, miest a dedín.

 

     Kedysi zabudnutý kút našej vlasti - Orava - ožil novým životom. Usilovný oravský ľud dnes pracuje v mnohých priemyselných podnikoch, ktoré vyrástli za posledné roky medzi oravskými vrchmi. Po dnešku bude život u nás ešte radostnejší. Oravská priehrada nielenže bude dodávať prúd pre nové továrne a poháňať elektrické vlaky, ale aj rozsvieti tisícky žiaroviek na našich dedinách, kde doteraz nebolo elektrického vedenia.