Sekcia

Operná speváčka Ľubica Rybárska jubiluje

Operná diva Ľubica Rybárska má rozsiahly repertoár náročných sopránových operných postáv, výrazné úspechy dosiahla aj ako koncertná umelkyňa.

 

     Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na Konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

     Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. V rokoch 1983-2013 bola členkou súboru Opery Slovenského národného divadla, kde ako sólistka naštudovala celý rad postáv sopránového repertoáru. V roku 1988 sa vo Filadelfii (USA) stala víťazkou Medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Zürichu, Paríži, Madride, Mníchove, Turíne, Ríme.

Operný súbor SND otvára svoju premiérovú sezónu 1987-88 v rámci BHS 2. a 4. októbra, kedy uvádza klasické ruské operné dielo A. P. Borodina Knieža Igor. Ľubica Rybárska v úlohe Jaroslavny manželky Igora Sviatoslaviča. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/2. októbra 1987
Koncert spojený s krstom najnovšieho CD poprednej slovenskej opernej sólistky Ľubice Rybárskej sa uskutočnil v piatok 12. decembra v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave. Na koncerte interpretovala Ľ. Rybárska so svojimi hosťami Martinom Babjakom a Miroslavom Dvorským v sprievode Symfonického orchestra SRo pod taktovkou Olivera Dohnányiho. Martin Babjak (vľavo) a Ľ. Rybárska. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/12. decembra 1997

 

     Výpočet všetkých medzinárodných úspechov Ľubice Rybárskej je veľmi dlhý. Z jej repertoára sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuzza v Mascagniho Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a Cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Floria Tosca v Pucciniho Tosce, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále.

     Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venuje tiež pedagogickej práci na VŠMU v Bratislave. Sopranistka spolupracuje s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami, v roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala vianočné CD pod názvom "Búvaj dieťa krásne".

V SND 1. januára 1996, v podaní popredných interpretov operného súboru SND Petra Dvorského, Ľubice Rybárskej, Jitky Saparovej-Fischerovej, Adriany Kohútkovej, Jozefa Kudláka, Martina Babjaka a ďalších, odznel Novoročný koktail radostných a iskrivých árií a melódií zo známych operných a operetných diel svetových aj domácich autorov. Ľ. Rybárska v rozhovore s V. Mečiarom. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/1. januára 1996