Sekcia

Rok 1954: Juro Jánošík na scéne Národného divadla

V Národnom divadle v Bratislave uviedli v stredu 10. novembra v rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva operu laureáta Čs. ceny mieru Jána Cikkera Juro Jánošík.

 

     "Cikkerov Juro Jánošík je po Suchoňovej Krútňave druhá slovenská národná opera. Slávnostná premiéra bola veľkou udalosťou slovenského kultúrneho života.

     Operu skladateľ vytvoril na libreto Štefana Hozu, ktorú autor napísal na historickom podklade. Zachytáva posledné dva roky života Jura Jánošíka, ľudového bojovníka, ktorý sa hrdinsky postavil na obranu práv chudobného, ujarmeného ľudu a zapaľoval iskry ľudového odboja proti feudálnym mocipánom", uvádza archívna správa TASR.

Scéna z prvého obrazu. Príchod Jura Jánošíka domov. Otec rozpráva Jurkovi, ako mu zomrela matka a sestra Anka a ako jeho samého, pretože pre pohreb zameškal robotu, nechal pán zbiť. Jánošíka predstavuje dr. Gustáv Papp (prvé obsadenie) a otca František Zvarík. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. novembra 1954
Scéna z V. obrazu. Milka, krstná dcéra starého Jánošíka (Štefánia Hulmanová) s Uhorčíkom (L. Černý) zdržujú Jánošíka (dr. Gustáv Papp, I. obsadenie) od nerozmysleného činu. Uhorčík ho prehovorí, aby odišiel do hôr, kde sa už usalašili hôrni chlapci a aby s týmito bojoval proti pánom. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. novembra 1954
Jánošík v kruhu hôrnych chlapcov, ktorí sa chystajú práve na voľbu nového kapitána. Vyzvú ho, aby sa uchádzal o miesto kapitána, ktorým doteraz bol Hrajnoha. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. novembra 1954

 

     Operu Juro Jánošík naštudovali členovia operného súboru Národného divadla pod vedením umeleckého šéfa opery Tibora Frešu, v réžii Miloša Wasserbauera. Scénu navrhol laureát štátnej ceny Ladislav Vychodil a Ján Hanák.

Predstavitelia jednotlivých úloh v Cikkerovom Jurovi Jánošíkovi sa na svoje vystúpenia dôkladne pripravovali. Na obrázku vidíme predstaviteľa hlavnej úlohy dr. Gustáva Pappa a Margitu Česányovú pri naštudovaní opery za spolupráce autora. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. novembra 1954
Premiéra ďalšej slovenskej opery Cikkerovho Jura Jánošíka sa stretla u obecenstva s mimoriadnym úspechom. Jednotlivé obrazy odmeňovalo nadšeným potleskom a usporiadalo búrlivé ovácie i prítomnému autorovi. Na obrázku vidíme autora a laureáta Čs. ceny mieru Jána Cikkera na javisku medzi hercami pri ováciách. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. novembra 1954