Sekcia

Rok 1952: Ostravské bane potrebujú baníkov

Z okresu Rimavská Sobota odišlo v polovici marca 51 pracovníkov na jednoročnú brigádu na Ostravsko.

 

     "Najväčšiu zásluhu na úspešnom nábore pracovníkov pre Ostravsko v okrese Rimavská Sobota má tesársky majster, palier Ondrej Vysocký, ktorý pracuje na OKD už 11 mesiacov. Stálych brigádnikov získal tak, že chodil po dedinách a rozprával pôdohospodárskym pracovníkom o svojom živote, práci a skúsenostiach na OKD.

     Najúspešnejší nábor zaznamenali v obci Gemerské Dechtáre, odkiaľ odišlo na Ostravsko 14 brigádnikov a v obci Veľký Blh, odkiaľ odišlo 8 brigádnikov. Väčšina brigádnikov pracovala v poľnohospodárstve.

     Ešte pred príchodom nových brigádnikov na Ostravsko zabezpečia pre nich ubytovanie a stravu. Budú tu mať možnosť pestovať i šport, nekvalifikovaní robotníci budú môcť na Ostravsku navštevovať odborné preškoľovacie kurzy, čo im umožní získať vyššiu kvalifikáciu a tým i väčšie zárobky", uvádza archívna správa TASR.

Tesársky palier Ondrej Vysocký, ktorý pracuje na OKD už 11 mesiacov, v rozhovore s brigádnikmi. Foto: archív TASR, autor A. Suja/15. marca 1952
Brigádnici, ktorí odchádzali vo štvrtok 13. t. m. z okresu Rimavská Sobota na jednoročnú brigádu na Ostravsko. Foto: archív TASR, autor A. Suja/15. marca 1952