Sekcia

Rok 1957: Odkrývajú krásu novej aragonitovej jaskyne

Pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu objavili pri Jelšave novú jaskyňu. Ide o európsku raritu.

 

     "Pred dvoma rokmi objavili baníci Východoslovenského rudného prieskumu Martin Cangár a jeho čata pri razení novej štôlne na Hornom Hrádku, medzi Jelšavou a Štítnikom, novú jaskyňu. Spolu s geológmi boli milo prekvapení keď sa zistilo, že ide o aragonitovú jaskyňu - európsku raritu. Aragonity sú prírodné uhličitany vápnika, kryštalizujúce v rombickej (kosoštvorcovej) sústave. Aragonitové kvety patria medzi najkrajšiu jaskynnú výzdobu", píše sa v archívnej správe TASR.

Na obrázku jaskyniari František Pleva, Miroslav Kovalčík a Ondrej Baláž pred vstupom do jaskyne. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1957

 

     "V dutinách jaskyne, ktorá je celá z rôznofarebného mramoru, začali v septembri lanského roku výskum jaskyniari František Pleva so svojimi dvomi spolupracovníkmi. Doteraz sa im podarilo objaviť jaskynný priestor v dĺžke 300 metrov, poodkryli štyri nové miestnosti a dve jazierka.

     Najkrajšou časťou jaskyne je mramorová sieň s jazierkom, hviezdnatá sieň a obrovská puklina s nádhernou mliečnou dráhou. Tvorí ju množstvo tenkých ihličiek a bielych kryštálových stoniek aragonitu", uvádza archívna správa TASR.

Jaskyniari František Pleva, Ondrej Baláž a Miroslav Kovalčík pri výskumných prácach v jaskyni nad jazierkom, v ktorom sa už všetci traja chtiac-nechtiac vykúpali. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1957
Aj takéto prekážky musia prekonať jaskyniari pri svojej práci. Na obrázku vedúci jaskyniar František Pleva. Prvý sa plazí cez dieru v zavalenej štôlni. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1957

 

     Ochtinskú aragonitovú jaskyňu sprístupnili pre verejnosť v roku 1972.