Sekcia

Rok 1964: Na Záhorí budujú nový závod silnoprúdovej elektrotechniky

V deň 16. výročia Februárového víťazstva položili v Malackách základný kameň pre výstavbu nového závodu silnoprúdovej elektrotechniky n. p. Kablo. V borovicových lesoch za mestom tak začala vyrastať priemyselná dominanta Záhoria.

 

     Nový elektrotechnický závod mal napomôcť spriemyselniť Záhorie a tým zvýšiť životnú úroveň jeho obyvateľov. Bol vybavený najmodernejším technologickým zariadením z NDR a Talianska, čo umožnilo maximálnu mechanizáciu a automatizáciu. Už v roku 1964 sa malo na stavbe preinvestovať viac ako 20 miliónov korún. Na slávnostnom položení základného kameňa sa zúčastnil minister a predseda Slovenskej plánovacej komisie Vincent Krahulec, predseda Západoslovenského KNV Ján Janík a ďalší predstavitelia kraja a okresu Bratislava-vidiek.

 

     Do úplnej prevádzky dali nový závod Kablo v Malackách v priebehu roka 1967. Našlo v ňom zamestnanie 250 ľudí. V Československu sa tak odstránil nedostatok elektrotechnických izolantov a časť produkcie sa začala vyvážať až do pätnástich krajín Európy, Ázie a Afriky. Najväčšími zahraničnými odberateľmi z kapitalistických krajín boli NSR, Veľká Británia, Švédsko, Belgicko a Holandsko.

   V Malackách sa vyrábali tri základné druhy izolantov na báze impregnovaného papiera, bavlnenej alebo sklenenej tkaniny. Závod mal jedno z najmodernejších zariadení na prípravu živíc v Československu. Najväčším domácim odberateľom jeho výrobkov boli závody Škoda v Plzni.

Na týchto lisoch sa lisujú vrstvené izolanty. Na obrázku Mária Kovárová a Mária Gabrhelová pri odoberaní hotového výrobku-dosky vrstveného izolantu od lisu. Foto: archív TASR, autor K. Cích/26. apríla 1967

 

     Kablo bol československý koncernový podnik, združujúci všetkých výrobcov káblov a príslušenstva. Patril k priemyselným pilierom štátu. Často si v jednotlivých závodoch podávali kľučky zahraničné politické delegácie. Závod Kablo Malacky navštívil v októbri 1978 aj prvý čs. kozmonaut, hrdina ZSSR a ČSSR Vladimír Remek.

     Koncernový podnik Kablo sa po roku 1989 rozpadol. Jeho jednotlivé podniky sa osamostatnili a žili svojim vlastným životom.

Prvý čs. kozmonaut, hrdina ZSSR a ČSSR Vladimír Remek v druhý deň svojej návštevy v Západoslovenskom kraji v stredu 11. októbra zavítal do závodu Kablo - Malacky, kde si prezrel jednotlivé jeho prevádzky a pobesedoval si s pracujúcimi. Foto: archív TASR, autor V. Andor/11. októbra 1978