Sekcia

Po Dunaji bude plávať nová výletná loď

V stredu 22. januára 1958 vyplávala z Bratislavy na skúšobnú plavbu osobná loď Slavín, ktorú pre Československú plavbu dunajskú vyrobili maďarskí lodiari vo Váczi.

     Osobná loď Slavín je celá z alumínia a preto váži len 27 ton, hoci je dlhá 26 m, široká 5,32 m a vysoká takmer 5 metrov. Pohodlne a modeme vybavené plavidlo pojme 150 cestujúcich.

     Na prvej plavbe novej alumíniovej lode sa zúčastnil aj povereník dopravy Karol Fajnor. V krátkom čase sa lodný park ČSPD rozšíri ešte o dve takéto lode.

Povereník dopravy Karol Fajnor si prezrel zariadenie lode a porozprával sa s jej posádkou. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/22. januára 1958
Povereník dopravy Karol Fajnor si prezrel zariadenie lode a porozprával sa s jej posádkou. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/22. januára 1958