Sekcia

Rok 1968: V Bratislave otvorili novú stomatologickú kliniku

Na Heydukovej ulici v Bratislave odovzdali 19. januára 1968 do používania novú stomatologickú kliniku. Sedemposchodová budova bola moderným zubárskym pracoviskom so 67 kreslami. Orientovala sa predovšetkým na deti.

 

     Stomatologická klinika mala ako jediná v republike lôžkové oddelenie. Nachádzala sa v nej chirurgická časť, oddelenie pre paradentózu, vedecko-výskumné laboratórium, ambulancia detskej protetiky i poslucháreň pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Z dvoch tretín ošetrovala deti a školský dorast a len jedna tretina  bola určená pre dospelých. Denne mohla ošetriť asi 200-250 detí a 100-150 dospelých.

Prví slovenskí zubári

     Začiatky stomatologickej kliniky na Slovensku boli skromné. Vznikla spolu s ostatnými klinikami LF UK v Bratislave v roku 1919. Zameriavala sa na výučbu poslucháčov Lekárskej fakulty, ktorí si museli osvojiť stomatologické ošetrovanie už počas štúdia. V roku 1936 získala právo výchovy odborných zubných lekárov. Prvé dekréty udelila svojim absolventom v roku 1938.

 

     Lekárska fakulta UK otvorila výučbu na stomatologickej lekárskej fakulte v roku 1950. Prví poslucháči prichádzali na fakultu po dvoch rokoch štúdia všeobecného lekárstva a po ďalších dvoch rokoch štúdia stomatológie získali titul MSDr. V roku 1952 promovalo na Slovensku prvých 27 poslucháčov stomatologickej vetvy lekárskej fakulty.

     Stomatologická klinika fungovala zo začiatku na Mickiewiczovej ulici. Slovenská národná rada už ale v roku 1957 schválila plán výstavby novej budovy pre stomatologickú kliniku. Malo ísť o moderné priestory určené pre výučbu, liečebno-preventívnu činnosť a výskumnú činnosť. Toto všetko ponúkali v januári 1968 priestory na Heydukovej ulici. Vedúcim kliniky bol profesor MUDr. Štefan Velgos DrSc.

     Dnes je Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK súčasťou Onkologického ústavu svätej Alžbety. Má päť oddelení, k dispozícii má 40 kresiel pre praktickú činnosť študentov a z 85% zabezpečuje výučbu klinických a predklinických stomatologických predmetov. Jej súčasťou je 18 lôžkové oddelenie, dve veľké a jedna malá operačná sála, poslucháreň pre 120 študentov a i.