Sekcia

Rok 1950: Pri Nosiciach budujú Priehradu mládeže

Na Priehrade mládeže v Nosiciach sa do týchto dní vystriedali tisícky mladých ľudí. Prichádzajú sem s radosťou, lebo vedia, že si pre seba budujú lepší zajtrajšok a urýchľujú cestu k socializmu.

 

     Na výstavbe priehrady v Nosiciach pracovalo v rokoch 1950 – 1957 až  55 tisíc brigádnikov – členov Československého zväzu mládeže. 

     Prví brigádnici prišli na stavbu vo februári 1950. Ich úlohou bolo pripraviť podmienky na príchod ďalších tisícov brigádnikov, ktorí mali pokračovať v tradícii Trate mládeže a mali postaviť nový pomník socialistického vlastenectva – Priehradu mládeže. Nábor na stavbu sa robil po celej republike. Počas prvého roka výstavby sa na Priehrade mládeže vystriedalo viac ako 12 tísíc zväzákov.  

Na Priehrade mládeže je veselo. Hoci sa tu začalo pracovať len začiatkom tohto roku vystriedalo sa tu už tisíce mladých chlapcov a dievčat. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. augusta 1950
Na Priehrade mládeže sa robia tiež nedeľňajšie zmeny brigádnikov spolu s robotníkmi, ktorých výťažok sa venuje na fond solidarity medzinárodného zväzu študentstva. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. augusta 1950

 

     "Na Priehrade mládeže je veselo. Hoci sa tu začalo pracovať len začiatkom tohto roku vystriedalo sa tu už tisíce mladých chlapcov a dievčat, ktorí sem prichádzajú s radosťou, lebo sú si vedomí toho, že účasťou na výstavbe našej ČSR si budujú pre seba lepší zajtrajšok a že urýchľujú našu cestu k socializmu - krajšej a radostnejšej to budúcnosti všetkých nás.

     Začiatky tu boli veru ťažké. Podobne ako na Trati mládeže aj tu si museli najprv vybudovať ubikácie, aby prichádzajúci brigádnici mali byť kde ubytovaní. No naša mládež sa nezľakla nijakých prekážok a všetky zdolala. Teraz je im už hej.

     Brigádnici pracujú 6 hodín denne a ostatný čas trávia kultúrnym vzdelávaním sa, telovýchovou a športom. Čo sa týka výkonov, tie sa stále zvyšujú. Najmä pred IX. zjazdom KSS a ešte viac po zjazde, keď sem prišiel turnus učňov. Výkony, ktoré sa pohybovali v prvých mesiacoch okolo 120-140%, boli vysoko prekračované nad údernícky limit (nad 135%), píše sa v archívnej správe TASR.

Po dobrom výkone nasleduje chvíľa odpočinku a posilnenie do ďalšej práce. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. augusta 1950

 

     "V dňoch 24. - 29. júla tu prebiehal týždeň úderníckych zmien, v ktorom odpracovali dva dni ako protest proti napadnutiu Kórey, dva dni na počesť Lánskej akcie a dva dni na počesť medzinárodného zjazdu študenstva, ktorý začne v budúcich dňoch v Prahe.

     V tomto týždni úderníckych zmien dosiahla na Priehrade mládeže 2 čata 43 brigády II. tábora výkon 272,63%. Je to najvyšší výkon, aký tu kedy bol dosiahnutý. Ďalej sa tu budú robiť tiež nedeľnajšie zmeny brigádnikov spolu s robotníkmi, ktorých výťažok sa venuje na fond solidarity medzinárodného zväzu študentstva", uvádza archívna správa TASR.

Brigádničky z podnikovej školy pri n. p. Vesna vo voľnom čase. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. augusta 1950
O brigádnikov je tu postarané po každej stránke. Záber zo zubného ambulatória. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. augusta 1950
Záber z telovýchovy. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. augusta 1950

 

     Priehrada mládeže je jednou z významných stavieb pri industrializácii Slovenska. Československý zväz mládeže, nadšení a obetaví brigádnici z Trate mládeže si získali dôveru robotníckej triedy, ktorá im zverila vystavbu tejto Priehrady.

Nevyčerpateľné nadšenie, lásku ku komunistickej strane, k ľudu, k rodnej vlasti dokazujú brigádnici svojimi výkonmi. A nie nadarmo sa hovorí o Priehrade mládeže ako o stavbe mieru. Pri každej príležitosti, každý deň na pracoviskách dokazujú brigádnici ako sú silní v boji za mier, ako zaň odhodlane bojujú.