Sekcia

Obrazy od Miloša Bazovského patria na aukciách k najžiadanejším

Dňa 11. januára 1899 sa v Turanoch nad Váhom narodil národný umelec Miloš Alexander Bazovský.

 

     Maliar a grafik, národný umelec Miloš Alexander Bazovský patril k najvýznamnejším a najosobitejším predstaviteľom slovenského moderného umenia. Bol jedným z najreprezentatívnejších predstaviteľov slovenského maliarstva 20. storočia. 

     Inšpiráciou mu bolo ľudové umenie. Dôverne poznal Slovensko, inšpiroval sa dedinskými motívmi v jednoduchej kompozícii s jasnými svietivými farbami. Najobľúbenejšie boli červená a zelená, neskôr hnedočervená a žltozelená. V jeho obrazoch sa stále v nových premenách objavovali typické motívy horských masívov i dolín, siluety dedinských kostolíkov, zvoníc, usadlostí i ľudských postáv. Bazovského diela patria na Slovensku medzi najžiadanejšie. K známym patria obrazy: Detva, Detvianska melódia, Čierne grúne, Ženy pri studni, Poludnie, Tragédia, Námestie, Malatiná. Venoval sa tiež grafike.

 

Národný umelec Miloš Alexander Bazovský - vo svojej pracovni. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. februára 1967
Národný umelec Miloš Alexander Bazovský - vo svojej pracovni. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. februára 1967

 

     Bazovský študoval na Akadémiách výtvarných umení v Budapešti, Prahe a na súkromnej maliarskej škole vo Viedni .
     Najproduktívnejšie obdobie (1931–1957) prežil v Martine. Pod vplyvom Martina Benku a Janka Alexyho sa umelecky vyhraňoval k novej interpretácii rázovitej slovenskej prírody a života vidieckych ľudí. V neskoršom štýle vyzdvihol subjektívnosť, zjednodušil tvar, hlavným výrazovým prostriedkom bola farba.

V obci Čemice pri Liptovskom Mikuláši žije popredný slovenský výtvarník Miloš Bazovský, ktorého súborné dielo obdivovali naposledy návštevníci výstav v Bratislave a Prahe. Miloš Bazovský spolu s Martinom Benkom, národným umelcom a Gustavom Holým vytvorili trojicu, ktorá v rokoch po prvej svetovej vojne stála na čele umeleckého diania na Slovensku. V stredu 14. júna odovzdal Člen ÚV KSS, námestník povereníka pre školstvo a kultúru Augustín Michalička Milošovi Bazovskému vyznamenanie Zaslúžilý umelec. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/15. júna 1961
Pri príležitosti 65. narodenín jedného z najvýznamnejších predstaviteľov a zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia, akademického maliara Miloša Bazovského, udelil jubilantovi prezident republiky titul národného umelca. Vysoké vyznamenanie, ktoré je ocenením majstrovho celoživotného diela, odovzdal Milošovi Bazovskému 11. januára v deň jeho narodenín člen predsedníctva a tajomník ÚV KSS Vasiľ Biľak. Pri prípitku: (zľava) námestník povereníka SNR pre školstvo a kultúru Augustín Michalička, člen predsedníctva a tajomník ÚV KSS Vasil Biľak a národný umelec Miloš Bazovský s manželkou. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/11. januára 1964

 

     Maliar Miloš Alexander Bazovský zomrel 15. decembra 1968 v Trenčíne vo veku 69 rokov. V Trenčíne, kde prežil posledné roky svojho života, sídli galéria nesúca jeho meno - Galéria Miloša Alexandra Bazovského.