Sekcia

Rok 1956: Prezident Zápotocký vymenoval ďalšieho Slováka za národného umelca

Prezident Československej republiky Antonín Zápotocký udelil na návrh vlády titul národného umelca Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému za jeho celoživotnú hudobnú tvorbu preniknutú hlbokou láskou k vlasti.

 

     "Prezident Československej republiky Antonín Zápotocký rozhodnutím zo dňa 25. júla 1956 udelil na návrh vlády titul národného umelca Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému za jeho celoživotnú hudobnú tvorbu preniknutú hlbokou láskou k vlasti.

     Nestorovi slovenských skladateľov – Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, ktorý sa tohto roku dožil svojich 75 narodenín sa tak dostalo najvyššie uznanie za jeho celoživotné bohaté a krásne dielo, za plodnú a neobyčajne úspešnú pedagogickú činnosť a za príkladné umelecké úsilie v našom spoločenskom poriadku.

     Dekrét o vymenovaní za národného umelca odovzdal Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému v piatok 24. augusta v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach minister školstva a kultúry doc.  František Kahuda, ktorý mu súčasne blahoželal v mene vlády republiky k vysokej pocte", uvádza archívna správa TASR.

Za Spevácky zbor slovenských učiteľov blahoželal majstrovi a odovzdal mu spomienkový dar jeho predseda Alexander Trančík. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/24. augusta 1956
Národný umelec Mikuláš Schneider Trnavský si podarovanú fujaru hneď vyskúšal. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/24. augusta 1956

     Prvý zákon, ktorý pojednával o čestných tituloch národný umelec bol uzákonený 6. mája 1948 (zákon č. 130/1948 Sb.).  Prezident  ČSR na základe neho mohol umelca českej alebo slovenskej národnosti, ktorého umelecké pôsobenie svojou zvlášť vynikajúcou úrovňou a svojim mimoriadnym významom trvalo obohatilo národnú kultúru prehlásiť za národného umelca. Návrh pripravovala vláda.

     Tento titul bol akt uznania, ktorý menovaného oprávňoval nosiť  čestný odznak a bol mu doživotne prisúdený dôchodok vo výške ročného platu riadneho profesora vysokej školy v najvyššom služobnom  stupni so všetkými prídavkami.  Po smrti umelca získala vdova nárok na zaopatrovací plat vo výške polovice dôchodku národného umelca.

Národnému umelcovi blahoželá hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/24. augusta 1956
Národný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský v kruhu gratulantov v Dome slovenských spisovateľov v Budmericiach. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/24. augusta 1956