Sekcia

Maša Haľamová bola autorkou žensky krehkej lyriky

Dňa 28. augusta 1908 sa v Blatnici pri Martine narodila národná umelkyňa, spisovateľka, poetka a prekladateľka Maša Haľamová.

 

     Maša Haľamová bola významnou predstaviteľkou slovenskej medzivojnovej poézie, ktorej diela sa vyznačujú hlboko prežívanými citovými zážitkami. Autorka žensky krehkej lyriky vsadila na čistotu a presvedčivosť jednoduchosti slova i básnického tvaru. V ľúbostnej lyrike písala iba to, čo sa jej bytostne dotýkalo, čo bolo osudom jej srdca. Jej dielo preložili do deviatich cudzích jazykov.

     Haľamová sa narodila do rodiny turčianskeho obchodníka – šafraníka. Prvé dva roky ľudovej školy vychodila v Martine, ďalšie dva v Starej Pazove v srbskej Vojvodine, kam si ju po matkinej predčasnej smrti zobrala na výchovu učiteľka Oľga Textorisová, tiež rodáčka z Blatnice a matkina priateľka. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa vrátila na Slovensko, kde v roku 1925 zmaturovala na obchodnej škole.

     Pracovnú kariéru zahájila v sanatóriu v Novom Smokovci, pričom malebné prostredie Vysokých Tatier sa stalo jej domovom na celých tridsať rokov. Vydala sa tam za lekára Jána Pullmana a s výnimkou ročného pobytu v Paríži, kde študovala francúzštinu (1929–1930), žila vo Vysokých Tatrách až do manželovej smrti v roku 1956. Potom odišla do Martina, kde pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Osveta a odtiaľ do Bratislavy, kde bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá až do odchodu do dôchodku v roku 1973.

Zväz slovenských spisovateľov usporiadal v pondelok 10. septembra slávnostné stretnutie so zaslúžilou umelkyňou Mašou Haľamovou pri príležitosti jej 65. narodenín. Na slávnosti jubilantke odovzdali pozdravná listy, v mene spisovateľov predseda Zväzu, národný umelec Andrej Plávka. Foto: archív TASR, autor Z. Repová/10. septembra 1973

 

     M. Haľamová sa už svojimi prvými útlymi zbierkami básní Dar (1928) a Červený mak (1932) natrvalo vpísala do básnickej pamäti medzivojnového obdobia aj celej modernej slovenskej poézie. Ku klenotom slovenskej ľúbostnej lyriky patrí Haľamovej básnická zbierka Smrť tvoju žijem (1966) aj výbery z poézie Básne (1955), Komu dám svoju nehu (1968), Čriepky (1993), Nepokoj (1998) alebo Milému (2003). Napísala aj eseje Vyznania (1988) či Vzácnejšia nad zlato (1988). 

     Pre deti prebásnila rozprávky medzi inými aj Svrček a mravce a napísala Petrišorka, Mechúrik - Koščúrik s kamarátmi, Hodinky (leporelo), O sýkorke z kokosového domčeka a ďalšie. Prekladala tiež z ruskej, lužickosrbskej a českej literatúry adresovanej najmä deťom a mládeži. V roku 1983 jej udelili titul národná umelkyňa.

Národnú umelkyňu Mašu Haľamovú prijal pri príležitosti jej význámného životného jubilea člen Predsedníctva ÚV KSS, minister kultúry SSR Miroslav Válek. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/26. augusta 1983
Člen Predsedníctva ÚV KSS, minister kultúry SSR Miroslav Válek odovzdal 3. mája v Bratislave novovymenovaným národným umelcom diplomy o udelení tohto čestného titulu. Zľava B. Warchal, M. Haľamová a P. Colotka. Foto: archív TASR, autor P. Šimončík/3. mája 1983

 

     Spisovateľka Maša Haľamová zomrela 17. júla 1995 v Bratislave vo veku nedožitých 87 rokov. Pochovali ju na Národnom cintoríne v Martine.

Jubileum národnej umelkyne M. Haľamovej si pripomenuli 24. augusta v bratislavskej letnej čitárni u Červeného raka účastníci tradičného literárneho večera. Podujatie pod názvom A prijmi moju lásku pripravila Mestská knižnica v rámci Kultúrneho leta. V programe zazneli osobné spovede poetky, ktorá nevytvorila rozsiahle dielo, no myšlienkovo bohaté a pôsobivo koncentrované. Maša Haľamová (vľavo) na literárnom večere. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/24. augusta 1993