Sekcia

Rok 1952: Napúšťa sa prvý stupeň Vážskej kaskády

V sobotu 5. júla oslávili robotníci, majstri a technici na stavbe prvého vážskeho stupňa v Kostolnej veľké pracovné víťazstvo. O ôsmej hodine 32 minúte vtiekli do kanála hydrocentrály prvé prúdy vody z rieky Váh.

 

     Napustením prívodného kanálu v dľžke 4.800 metrov dokončili pracujúci Hydrostavu prvú etapu výstavby vážskeho stupňa v Kostolnej a splnili svoj záväzok k 50. narodeninám podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Viliama Širokého.

Slávnostný akt napustenia vody Váhu do prívodného kanála vykonal povereník stavebného priemyslu profesor Jozef Lukačovič. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. júla 1952
Veľké dielo robotníkov, majstrov a technikov na stavbe prvého vážskeho stupňa je dokončené a pracujúci s nadšením a obdivom sledujú výsledok svojej práce pri vtoku vody do prívodného kanála. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. júla 1952

 

     Vďaka široko rozvinutému socialistickému súťaženiu a novým formám práce, skrátili betonári a stavbári výstavbu kanála o štyri mesiace. S najväčším úsilím teraz pracujú na druhej časti stavby - vlastnej hydroelektrárne. Tú sa zaviazali odovzdať o šesť mesiacov skôr, do 7. novembra t. r., k 35. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.

 

     S výstavbou Vážskej kaskády vodných elektrární sa začalo okolo roku 1930. Ako prvá bola sprevádzkovaná v roku 1936 elektráreň Ladce, nasledovali elektrárne v Ilave (1946) a Dubnici (1949).

     Rozsiahla výstavba Vážskej kaskády sa začala až po druhej svetovej vojne. Začali sa stavať celé skupiny vodných elektrární. Po elektrárni na Oravskej priehrade (1953) sa do prevádzky spustili elektrárne v Kostolnej, Novom Meste a Hornej Strede (1953 – 1955). Nasledovala elektráreň v Trenčíne (1956), na priehrade Nosice (1957), Krpeľany, Sučany (1957 – 1958) a posledným stupňom hornovážskej derivačnej skupiny bola elektráreň v  Lipovci (1960).