Sekcia

Rok 1977: Na konzervatóriu v Bratislave otvorili unikátne nahrávacie štúdio

Unikátne nahrávacie štúdio má pomôcť pri modernizácii hudobného vyučovania.

 

     V štúdiu sú dve viacúčelové nahrávacie pracoviská ovládané z jedného režijného centra. Odborní režiséri v ňom nahrávajú koncertné výkony študentov a snímky reprodukujú do štúdia. Profesori a žiaci môžu potom rozoberať jednotlivé výkony a odstraňovať interpretačné kazy pomocou opakovaných nahrávok.

     Na Konzervatóriu sa má zriadiť viac prehrávacích boxov. Poslucháči tu budú môcť počúvať gramofónové platne a magnetofónové nahrávky.

Hudobný režisér Jiŕí Kolárík pri nahrávaní v režijnom centre. Režijný stôl je výrobok Tesly Elektroakustika Bratislava. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/18. mája 1977