Sekcia

Rok 1950: Do práce nastupuje čoraz viac žien

Nedostatok pracovných síl čoraz častejšie povoláva do práce aj ženy. Sú pracoviská, kde ženy mužov už úplne nahradili.

     "V distribúcii je možnosť nahradiť mužov ženami. V pohostinských závodoch, v jedálňach a kaviarňach Slovenských hotelov n. p. sa objavujú v tomto čase prvé servírky a čašníčky.

     Gizela Goldsteinová a Ria Šustrová pracujú v kaviarni Carlton. Od 15. marca prejdú dvojmesačným odborným školením. Po ňom sa môžu uplatniť ako servírky a čašníčky v Slovenských hoteloch", uvádza archívna správa TASR.

 

     "Narpa, n. p. zriaďuje v Bratislave predajne, v ktorých budú len ženy z domácností. Po krátkej práci ich vyšle na odborné školenie, po ktorom najschopnejšie vyberú za vedúce predajní", píše sa v archívnej správe TASR.

Pavla Kovarčíková pracuje v predajni Narpy na Benešovej ulici v Bratislave už tri týždne v popoludňajších hodinách. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/18. marca 1950
Na technickom oddelení Narpy n. p. v Bratislave majú doteraz tri ženy, ktoré sa učia za mechaničky. Po krátkej praxi pôjdu na mesačné odborné školenie pre mechaničky.

      Ženy vymieňajú mužov aj v doprave. Helena Košová je sprievodkyňa v električkách a je so svojím zamestnaním spokojná.

Helena Košová je sprievodkyňa v električkách. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/18. marca 1950

 

     Benzinol n. p. v Bratislave dáva možnosť ženám-vdovám po svojich zamestnancoch uplatniť sa pri predaji u benzínových čerpadiel.

Vdova Elena Kralovičová pracuje pri benzínovom čerpadle na Gorkého ulici v Bratislave už pol roka. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/18. marca 1950

 

     "Ženy smerujú aj do priemyslu. V novom závode Prefa vo Vlkanovej vyrobia denne 75 - 80 kubíkov stropných panelov pre školy a montované stavby. Závod sa postupne dobudováva a bude mať päť alebo šesť výrobných liniek. Do pracovného procesu sa čoraz častejšie zapájajú aj ženy", píše sa v archívnej správe TASR.

Zľava Anna Garajová, Antónia Malachovská a Milada Lasičová, zváračky, ktoré pripravujú armatúry, pre výrobu stropných panelov. Foto: archív TASR, autor J. Valko/18. marca 1965
Portrét zváračky Antónie Malachovskej. Foto: archív TASR, autor J. Valko/18. marca 1965